HELSENORGE

Brugada syndrom - flekainid provokasjonstest

Testen undersøker hvilken effekt medikamentet Flekainid (natriumkanalblokker) har på de elektriske impulsene i hjertet under en EKG-undersøkelse. Testen blir gjort når det foreligger mistanke om Brugada syndrom.