Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Buskeruds Intensive Program (BIP)

BIP er et familiesentrert tilbud for barn og unge fra ca. 2 -15 år med lett til
moderat grad av cerebral parese (CP). Programmet er delt inn i tre
førskolebolker og to skolebolker.

Innledning

Programmet skal:

 • Styrke barnets deltakelse i daglige aktiviteter.
 • Styrke barnets deltakelse i egen habilitering.
 • Styrke samhandling mellom foreldre, kommune og spesialisthelsetjenesten.

BIP er teoretisk forankret i forståelsen av at barn lærer best gjennom aktiviteter i hverdagslivet som fanger barnets interesse - og som gir muligheter til å lære ulike ferdigheter gjennom utallige repetisjoner.

Behandlingsprogrammet er delt inn i fem bolker som går over flere år. Tre bolker i før barnet begynner på skole og to i skolealder.

Før

Du får tilsendt informasjon i god tid før hver behandlingsbolk.

Under

Førskolebolk 1: Jeg vil - jeg kan

Barnet er ca. 2-4 år. Bolk 1 inneholder fire deler i løpet av omlag ett år.

Hensikt:

 • Bidra til kunnskap og refleksjon rundt diagnose og funksjonsnedsettelse fra et barne- og foreldreperspektiv.
 • Fremme barnets læring av motoriske ferdigheter knyttet til hverdagslivet.
 • Styrke foreldre og fagpersoners kompetanse i å observere barnets utforskning og egenaktivitet, og legge til rette for barnets deltakelse i hverdagslivet.

Del 1

Fem dager på Habiliteringssenteret; en fagdag med foreldre og kommunale fagpersoner uten barn, tre dager sammen med barna med aktiviteter i gruppe og en samarbeidsdag med foreldre og kommunale fagpersoner uten barn.

I etterkant er det en mellomperiode på seks uker, hvor man prøver ut målrettede tiltak i hjemmemiljøet.

Del 2

En workshop-dag på Habiliteringssenteret for barnas assistenter om å arbeide med mål for barn med funksjonsnedsettelser i barnehagen.

Del 3

Fem dager på Habiliteringssenteret, som i Del 1.

Del 4

Tre dagers samling på Habiliteringssenteret; to dager med barn i aktivitet og en samarbeidsdag med foreldre og kommunale fagpersoner uten barn.

Førskolebolk 2: Samlinger

Barnet er ca. 3-6 år. Samlingene er over tre dager, hver 6. måned, frem til skolestart.

Det stilles krav til at foreldre og fagpersoner bidrar til diskusjon med problemstillinger, utfordringer og video fra barnehage og/eller hjemmearena.

Hensikt:

 • Inspirere til å opprettholde fokus på målrettede tiltak for hvert barn.
 • Bidra til refleksjon om hvordan barnets deltakelse kan styrkes.
 • Bidra til at foreldre kan utveksle erfaringer om det å være foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

Førskolebolk 3: Skolestart

Barnet er 6 år. Bolk 3 inneholder to deler.

Hensikt:

 • Fremme sosial deltakelse i skolehverdagen.

Del 1

To dagers deltakende observasjon på skolen med påfølgende samarbeidsmøte mellom foreldre, kommunale fagpersoner og lærere. Dette skjer 3-4 uker etter skolestart.

Del 2

En dags seminar på Habiliteringssenteret for foreldre, lærere og andre kommunale fagpersoner.

Skolebolk 1 og 2: Jeg deltar

BIP videreføres i skolealder i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter om vinter- og sommeropphold for barna i 8-10 års alder og ungdommene i 12-15 års alder.

Oppholdene varer i 2-3 uker. For mer informasjon: www.bhss.no

Hensikt

 • Bidra til deltakelse i fritidsaktiviteter sommer og vinter.
 • Bidra til å finne egne former for fysisk aktivitet.
 • Utprøving og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler.
 • Styrke sosiale nettverk.

Etter

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenores nettsted

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Husk å ta med frikort til timen hvis du har det

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Corona virus / Koronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Corona virus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Generell info

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Påmelding til kurs

Påmelding sendes til:

kurs.habilitering@vestreviken.no

Eller til Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillatt å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

WiFi - Trådløst nettverk

Slik kobler du til trådløst internett på sykehuset:

1. Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2. Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3. Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4. Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5. Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn

Nå er du koblet til og kan surfe på gjestenettverket.

Merk
Dersom du bruker mobiltelefon eller nettbrett med 4G, Bluetooth eller annen nettverksoppkobling kan disse noen ganger koble deg på et annet nettverk. Derfor bør du prøve å skru av dette hvis du har problemer.

Bruker du mobiltelefon eller nettbrett kan fremgangsmåten variere noe utfra hvilken nettleser du bruker. Noen ganger må man skrive inn en nettadresse for at startsiden for gjestenettverket skal vises. For eksempel: www. vestreviken.no

Fant du det du lette etter?