Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus

Celleprøve, Bærum sykehus

En celleprøve blir tatt for å undersøke om en svulst er godartet eller ondartet. Når man finner ut hvilken type svulst du har, kan man planlegge behandling. Celleprøven (cytologisk punksjon) innebærer at vi henter ut celler fra svulsten med en tynn nål.

Innledning

Henvisning og vurdering

Du kan enten bli henvist fra fastlege eller fra lege ved den avdelingen på sykehuset du tilhører.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du trenger ikke å faste før undersøkelsen.

Under

Etter at vi har tatt prøven stryker vi cellene ut på et objektglass. Vi vurderer kvaliteten på prøvematerialet mens du venter. Hvis materialet ikke er godt nok, kan vi ta en ny prøve umiddelbart. Dette er en enkel og rask metode med lite ubehag for deg. Det er erfarne patologer som utfører punksjonen.

Etter

Vi registrerer og gransker prøven i laboratoriet. Du får svar på prøven fra legen som henviste deg.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?