HELSENORGE
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom, BUPA

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsmetode for ungdom som strever med selvskading/selvdestruktivitet, selvmordsatferd (forsøk og/eller tanker) og vanskeligheter med å regulere følelsene sine. Ofte har ungdommen også vansker i relasjoner, på skolen, og med søvn. Ungdom som strever med dette kan også fremtre som deprimerte, engstelige og/eller med posttraumatiske symptomer.

Innledning

Selvskading/selvmordsatferd er symptomer på alvorlige vansker hos ungdom. Selvskading og andre selvdestruktive handlinger kan ofte være et uttrykk for en sterk indre psykisk smerte som kjennes uhåndterlig og uløselig.
Å skade seg kan fungere som en kortvarig psykisk lettelse der ungdommen får utløp for et indre trykk ut i noe fysisk. Lettelsen er imidlertid kortvarig og endrer ikke grunnlaget for vanskene.
 
I DBT jobber vi med å finne andre og mer langsiktige løsninger på å håndtere sterke og ubehagelige følelser.
 
Målet med behandlingen er å stoppe selvskading og selvmordsatferd ved å lære nye mestringsstrategier for å håndtere vanskene på en mer hensiktsmessig måte. Ungdommen kan oppnår dette ved å lære seg ferdigheter for å takle sterkt ubehagelige følelser, ferdigheter for å håndtere relasjoner. Et overordnet mål er at den enkelte jobber mot et liv verdt å leve.
 
En stor andel av ungdom mellom 13 og 18 år har hatt episoder med selvskading. All selvskading skal tas på alvor! Det å skade seg alvorlig over lengre tid kan senke terskelen for hva den enkelte finner farlig å gjøre mot seg selv,- det kan pløye grunnen for mer og mer alvorlig skade mot egen kropp og eget liv.
 
Se også mer informasjon på helsenorge.no:
https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker
 

Henvisning og vurdering

Din lokale BUP kan henvise deg til dialektisk atferdsterapi (DBT).

Før

Før vi kan starte med behandlingen må du møte til en vurderings-/kartleggingssamtale. Da snakker vi med deg og foreldre/omsorgspersoner om disse vanskene, hvor lenge du har hatt det vanskelig og om du ønsker hjelp.  Etter samtalen drøfter vi i DBT-teamet om vi tror at vi kan hjelpe deg med vanskene dine. Du/dere vil også få mer informasjon om DBT.

Under

DBT er en krevende behandlingsmetode som ofte strekker seg over 16-20 behandlingsuker. Den krever aktiv deltagelse fra både ungdom og foreldre/omsorgspersoner.
 
Behandlingen foregår både i gruppe og i individual terapi. Individualterapien er 1 time pr uke.
 
I gruppen får dere undervisning i fem ulike ferdigheter som er nødvendige for å håndtere vanskene på en mer hensiktsmessig måte. Vi  drøfter også aktuelle tema i et støttende og konstruktivt fellesskap, og heier på hverandre ved utfordringer og fremskritt.

Etter

Når du har gjennomført DBT vil vi snakke med deg om behovet for videre behandling/oppfølging. Dette vil som hovedregel foregå ved lokal BUP.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?