HELSENORGE
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus

Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft, Bærum sykehus

10 til 15 prosent av kvinner som får livmorhalskreft er fremdeles i fertil alder og har ikke fått barn, eller har ønske om flere barn. Standard behandling for livmorhalskreft innebærer at du ikke har mulighet til å bli gravid etter behandlingen. Ved livmorhalskreft på tidlig stadium og med svulster mindre enn 2 cm kan fertiliteten ofte bevares slik at du kan bli gravid senere.

Innledning

For at inngrepet skal anses sikkert må livmorhalsens lengde ovenfor tumor være tilstrekkelig til at vi kan fjerne svulsten med sikker fri margin (minst 5-6 mm) og at den gjenværende delen av livmorhalsen er lang nok til at risikoen for føde for tidlig ikke er for stor. Hvis vi legger en cerclage må du føde med keisersnitt, ellers kan du føde normalt.

Ved bruk av disse kriteriene er risikoen for tilbakefall ikke høyere enn ved standardbehandling.  Det er en økt risiko for å få et for tidlig født barn.  På Radiumhospitalet har vi registrert 38 fødte barn hvor 10 er født før graviditetsuke 37. 

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Utredningen er den samme som for standard behandling. Vi tar CT undersøkelse av brystkassen, bukhulen og bekkenet ditt for å utelukke spredning. En gynekologisk undersøkelse (ofte i narkose) blir gjort for å vurdere livmorhalsen og for å ta vevsprøve for å bekrefte forekomst av kreft.  Det blir tatt MR for å kartlegge svulstens størrelse og se hvor den befinner seg,  og for å måle lengden på livmorhalsen din.  Noe av utredningen kan foregå på lokalsykehuset. MR blir tatt ved Radiumhospitalet.  Det blir ikke tatt MR hvis du har gjort en konisering der hele svulsten er vurdert som fjernet.

Du får i tillegg til standard utredning en samtale med en av de legene som gjennomfører inngrepet. Du vil få nøye informasjon om hvordan inngrepet foregår og risiko for komplikasjoner.

Under

Du blir lagt inn på Radiumhospitalet dagen før operasjonen og får samtale med legen som skal operere deg, og med anestesilege, sykepleier og fysioterapeut.  Du får en blodfortynnende sprøyte (Fragmin) kvelden før operasjonen. Du skal fortsette med Fragmin sprøyter i 30 dager etter operasjonen.  

I stedet for å fjerne livmor og livmorhals ved radikal hysterektomi blir det i stedet fjernet en bit av livmorhalsen.  Dette kalles for Trachelektomi.  Noen ganger legger vi en «cerclage», som er en tråd, rundt livmorhalsen som støtte  etter operasjonen. Den delen av operasjonen gjøres via skjeden.  I tillegg blir det også fjernet lymfeknuter i bekkenet akkurat som ved standardbehandling. Dette gjøres ved en kikkhullsoperasjon.  

Du blir på sykehuset i en natt etter operasjonen og kan da oftest reise hjem.  Du får time på poliklinikken for samtale cirka tre uker etter operasjonen for gjennomgang av histologisvaret (den mikroskopiske undersøkelsen av både lymfeknuter og bit av livmorhals).   Hvis svaret viser noe uventet kan det  bli gitt tilleggsbehandling etter operasjonen. I disse tilfellene er de ikke mulig å bevare fertiliteten.  Vanligvis vil du være ferdig behandlet.

Etter

Du blir fulgt opp med kontroller fire ganger i året de første to årene og deretter to ganger i året de neste tre årene. Kontrollene blir gjort enten på Radiumhospitalet eller  på det sykehuset som henviste deg. Hvis du blir fulgt opp lokalt får du en kontroll i året på Radiumhospitalet. 

Vær oppmerksom


Kontakt avdelingen dersom du får noen av disse plagene:

 ​
  • Tung pust
  • Blødning i såret
  • Væsking fra såret
  • Økende hevelse, rødhet eller smerte fra såret
  • Økende hevelse i ett eller begge beina
  • Sykdomsfølelse/nedsatt allmenntilstand
  • Svimmelhet eller besvimelse
  • ​Feber

​Blir du akutt syk, ring 113.


Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?