Foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller utviklingshemming

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Formålet med foreldreprogrammet er å styrke og støtte opp om sentrale foreldreferdigheter. Det er spesielt fokus på hvordan foreldreferdighetene endres gjennom å samhandle og oppdra et barn som har vansker innenfor autismespekteret og/eller utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Innledning

Programmet er basert på "Glenne regionale senter for autisme” sitt foreldreprogram, og bygger på kunnskap om autisme (ASD) og utviklingshemming samt analyse av samhandling og prinsipper fra andre validerte foreldreprogram.

Dersom du er interessert kan du melde deg på et informasjonsmøte og søke om å delta i programmet.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Programmet går over 12 uker, fordelt på seks hele dager annenhver uke. Det er mulig å søke NAV om opplæringspenger for å delta.

Alle må fylle ut et spørreskjema før de deltar i foreldreprogrammet. 

Hvem er programmet for?

Dette foreldreprogrammet er utviklet for foreldre som trenger mer kunnskap og praktisk veiledning i hvordan samhandle med barnet, fremme selvstendighet samt redusere og unngå vanskelige situasjoner.

Barnet må ha diagnose ASD og/eller utviklingshemming av lett eller moderat grad, og være i alderen 4-12 år. Det må gå minimum ett år fra grunndiagnose er satt til du kan delta i programmet.

For å kunne delta, må barnet være henvist til Habiliteringssenteret gjennom sin fastlege eller annen spesialisthelsetjeneste.

Hvordan er det organisert?

Programmet gjennomføres i grupper som består av foreldrene til fire – seks barn med ASD og/eller utviklingshemming, ca. 12 deltagere. Vi legger vekt på å sette sammen grupper som kan dra stor nytte av å utveksle erfaringer.

Gruppeformatet passer ikke for alle problemstillinger eller for alle foreldre. Dette vil derfor kartlegges ved påmelding.

Foreldrene får hjemmelekse som de skal arbeide med mellom kursdagene.2. Under

Foreldreprogrammet kan deles inn i tre deler. Alle delene av foreldreprogrammet bygger på hverandre, og gir deltakerne muligheten til å skape en mer positiv samhandling og forebygge vanskelige situasjoner både hjemme og i nærmiljøet.

1. Positiv samhandling

Den første delen av foreldreprogrammet fokuserer på effektive strategier for å skape positiv samhandling mellom barn og foreldre. Du får praktisk opplæring og trening i effektive teknikker tilpasset ditt eget barn.

2. Tilbakemeldinger og læring

Den andre delen av foreldreprogrammet fokuserer på hvordan foreldrenes tilbakemeldinger påvirker barnas atferd. Deretter får du opplæring i hvordan du som forelder kan benytte denne kunnskapen til å fremme selvstendighet hos barnet.

3. Grensesetting og håndtering av vanskelige situasjoner

Den siste delen av programmet støtter opp om foreldrenes forståelse av hvordan man gir effektive beskjeder og setter grenser for barna, og hvordan man gjennom effektive og positive strategier kan håndtere og løse vanskelige samhandlingssituasjoner.

3. Etter

Alle deltakere må fylle ut et spørreskjema etter at foreldreprogrammet er gjennomført.  

Du inviteres til et oppfølgingsmøte ca. seks måneder etter programslutt. Alle deltakere må også her fylle ut et spørreskjema.

Virker foreldreprogrammet?

Dokumenterte erfaringer som til nå er samlet inn, viser at foreldre etter å ha gjennomført dette foreldreprogrammet opplever færre problemer i samhandlingen med barna sine. De beskriver også at problemene oppleves som mindre belastende, og at de i større grad er i stand til å løse nye problemer.

Kontaktinformasjon

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
Telefon
Habiliteringssenteret: 32 24 57 70 / Sentralbord: 03525
mandag - fredag 08.00-15.00
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 08.00–15.30.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Konggata 51, Drammen
Besøksadresse
Konggata 51, 3019 Drammen(Kart)
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Info om hvor og når du skal møte finner du på innkallingsbrevet ditt.

Du kan avlyse eller endre avtalt time på to måter:
 

1. Time til innleggelse på sykehus

Hvis du skal legges inn på sykehus og vil avlyse timen eller endre tidspunkt, ring avdelingen og gi beskjed. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet du har mottatt, eller på avdelingssiden til avdelingen du skal møte hos. Du kan eventuelt ringe sentralbordet på telefon 03525 og be om å bli satt over til avdelingen du skal til.

2. Time til poliklinikk, dagbehandling eller røntgen

Hvis du har time ved en av våre poliklinikker, skal til dagbehandling eller ta røntgenbilde (MR/CT/annen bildediagnostikk), kan du logge deg inn på minjournal.no og gjøre endringer der.  Avdelingene får dessverre ikke svart deg via Min Journal, men sender deg nytt innkallingsbrev i posten.

MERK

  • Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier som Facebook, Twitter eller liknende. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

  • Avbestiller du timen for sent må du betale gebyr.

  • Mange av våre avdelinger har lange ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Påmelding til kurs

Påmelding sendes til:

kurs.habilitering@vestreviken.no

Eller til Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillatt å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

  • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
  • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
  • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset. Det kan du gjøre så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

WiFi - Trådløst nettverk

Slik kobler du til trådløst internett på sykehuset:

1. Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2. Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3. Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4. Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5. Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn

Nå er du koblet til og kan surfe på gjestenettverket.

Merk
Dersom du bruker mobiltelefon eller nettbrett med 4G, Bluetooth eller annen nettverksoppkobling kan disse noen ganger koble deg på et annet nettverk. Derfor bør du prøve å skru av dette hvis du har problemer.

Bruker du mobiltelefon eller nettbrett kan fremgangsmåten variere noe utfra hvilken nettleser du bruker. Noen ganger må man skrive inn en nettadresse for at startsiden for gjestenettverket skal vises. For eksempel: www. vestreviken.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.