Foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller utviklingshemming

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Formålet med foreldreprogrammet er å styrke og støtte opp om sentrale foreldreferdigheter. Det er spesielt fokus på hvordan foreldreferdighetene endres gjennom å samhandle og oppdra et barn som har vansker innenfor autismespekteret og/eller utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Innledning

Programmet er basert på "Glenne regionale senter for autisme” sitt foreldreprogram, og bygger på kunnskap om autisme (ASD) og utviklingshemming samt analyse av samhandling og prinsipper fra andre validerte foreldreprogram.

Dersom du er interessert kan du melde deg på et informasjonsmøte og søke om å delta i programmet.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Programmet går over 12 uker, fordelt på seks hele dager annenhver uke. Det er mulig å søke NAV om opplæringspenger for å delta.

Alle må fylle ut et spørreskjema før de deltar i foreldreprogrammet. 

Hvem er programmet for?

Dette foreldreprogrammet er utviklet for foreldre som trenger mer kunnskap og praktisk veiledning i hvordan samhandle med barnet, fremme selvstendighet samt redusere og unngå vanskelige situasjoner.

Barnet må ha diagnose ASD og/eller utviklingshemming av lett eller moderat grad, og være i alderen 4-12 år. Det må gå minimum ett år fra grunndiagnose er satt til du kan delta i programmet.

For å kunne delta, må barnet være henvist til Habiliteringssenteret gjennom sin fastlege eller annen spesialisthelsetjeneste.

Hvordan er det organisert?

Programmet gjennomføres i grupper som består av foreldrene til fire – seks barn med ASD og/eller utviklingshemming, ca. 12 deltagere. Vi legger vekt på å sette sammen grupper som kan dra stor nytte av å utveksle erfaringer.

Gruppeformatet passer ikke for alle problemstillinger eller for alle foreldre. Dette vil derfor kartlegges ved påmelding.

Foreldrene får hjemmelekse som de skal arbeide med mellom kursdagene.2. Under

Foreldreprogrammet kan deles inn i tre deler. Alle delene av foreldreprogrammet bygger på hverandre, og gir deltakerne muligheten til å skape en mer positiv samhandling og forebygge vanskelige situasjoner både hjemme og i nærmiljøet.

1. Positiv samhandling

Den første delen av foreldreprogrammet fokuserer på effektive strategier for å skape positiv samhandling mellom barn og foreldre. Du får praktisk opplæring og trening i effektive teknikker tilpasset ditt eget barn.

2. Tilbakemeldinger og læring

Den andre delen av foreldreprogrammet fokuserer på hvordan foreldrenes tilbakemeldinger påvirker barnas atferd. Deretter får du opplæring i hvordan du som forelder kan benytte denne kunnskapen til å fremme selvstendighet hos barnet.

3. Grensesetting og håndtering av vanskelige situasjoner

Den siste delen av programmet støtter opp om foreldrenes forståelse av hvordan man gir effektive beskjeder og setter grenser for barna, og hvordan man gjennom effektive og positive strategier kan håndtere og løse vanskelige samhandlingssituasjoner.

3. Etter

Alle deltakere må fylle ut et spørreskjema etter at foreldreprogrammet er gjennomført.  

Du inviteres til et oppfølgingsmøte ca. seks måneder etter programslutt. Alle deltakere må også her fylle ut et spørreskjema.

Virker foreldreprogrammet?

Dokumenterte erfaringer som til nå er samlet inn, viser at foreldre etter å ha gjennomført dette foreldreprogrammet opplever færre problemer i samhandlingen med barna sine. De beskriver også at problemene oppleves som mindre belastende, og at de i større grad er i stand til å løse nye problemer.

Kontakt

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
Telefon
Habiliteringssenteret: 32245770 / Sentralbord: 03525
mandag - fredag 08.00-15.00
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Konggata 51, Drammen
Besøksadresse
Konggata 51, 3019 Drammen(Google maps)
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Time på poliklinikk, dagbehandling eller røntgen
Hvis du har time på en av våre poliklinikker, skal til dagbehandling eller ta røntgenbilde (MR/CT/annen bildediagnostikk), kan du enkelt avbestille timen via nettsiden Min Journal. Avdelingen får dessverre ikke svart deg via Min Journal, men sender deg nytt innkallingsbrev i posten.

Hvis du skal legges inn på sykehus
Hvis du skal legges inn på sykehus og vil endre tidspunkt, må du ringe direkte til den aktuelle avdelingen (lenke til oversikt over avdelinger). Du kan eventuelt ringe sentralbordet på 03525 og be om å bli satt over til avdelingen du skal til.

Merk:

  • Timeavtalen må avbestilles/endres senest 24 timer (kun hverdager) i forveien. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før
  • Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier
  • Avbestiller du timen senere enn 24 timer før, må du betale et gebyr på 690 kroner
  • Mange av våre avdelinger har lange ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale

Gå til minjournal.no for å avbestille eller endre timeavtale

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillat å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset. Det kan du gjøre så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sykehuset.

WiFi - Trådløst nettverk

Tilgang til internett på sykehuset

Slik kobler du til trådløst internett:

1 Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2 Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3 Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4 Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5 Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn
Når du er ferdig vil du kunne surfe på gjestenettverket.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.