Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake)

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble gjort om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble gjort om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulig for dem som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, med en målsetning om å unngå sykemelding.

Ordningen gjelder innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Vestre Vikens tilbud

Ortopedi

Behandling ved Drammen sykehus

Ortopedi – polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske operasjoner innen følgende områder:

Rygg:

 • Spinalstenose
 • Prolaps

Overekstremitetsinngrep:

 • Nerve entrapment
 • Triggerfinger
 • Ganglion
 • Andre dagkirurgiske håndoperasjoner (ikke håndrotskirurgi)
 • Epicondylitt
 • Skulderscopier

Underekstremitetsinngrep:

 • Nerve entrapment
 • Hallux valgus
 • Hammertær, klotær, etc.
 • Ganglion
 • Andre dagkirurgiske fotinngrep
 • Ankelscopier
 • Ligamentplastikk
 • Knescopier /menisker, rekonstruksjon av fremre korsbånd m.v.

Kontaktperson:
Koordinator Hedda Holst
Telefon:   32 80 31 83
Mobil: 452 13 088

Psykiatri

Vi tilbyr psykologisk behandling, i form av jobbfokusert terapi for pasienter med lettere/moderate depresjons- og angstplager.

Vi samarbeider tett med Helse og arbeids muskel-skjelett team på lokalt somatisk sykehus.

Henvisningsrutiner:

Det sendes vanlig henvisning til lokalt DPS .

Målgruppe:

 • Pasienter med fall i arbeidsfunksjon grunnet psykisk lidelse i form av sykemelding eller fare for sykemelding (gjelder også skoleelever/studenter).

 • Pasienter med lettere/moderate angst- og depresjonstilstander.

Mer informasjon

Informasjon fra NAV
Om sykemelding og tilbudene i Raskere tilbake

Individuell plan
Helsedirektoratets infoside om individuell plan

Fritt sykehusvalg
Fritt sykehusvalg har oversikt over alle tilbud innenfor ordningen. Telefon: 800 41 004

Henvisning

For å benytte tilbudet trenger man en henvisning fra lege eller annen behandler med henvisningsrett. Henvisningen må tydelig merkes Helse og arbeid.

Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Adresse for henvisning:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Tilbud ved andre helseforetak

Helse Sør-Øst har tilbud om raskere tilbake innen kreft, rehabilitering, muskel/skjelett og psykiske lidelser.

Overskt over tilbud i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.