HELSENORGE

Brystkreft, Drammen sykehus

Kursene for deg med brystkreft er utsatt på ubestemt tid. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning via fastlege

Steder å finne informasjon nå når kursene ikke arrangeres:
Spesielt nå når kursene ikke blir gjennomført så har du kanskje noen spørsmål du vil ha svar på.

Du vil finne mer informasjon på:
Helsenorge.no eller Brystkreftforeningen.

Om kurset 
Vestre Viken arrangerer kurs for kvinner som er behandlet for brystkreft eller forstadier til brystkreft. Kurset holdes på Drammen sykehus

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om hvilke endringer brystkreft og forstadiediagnosen kan representere.

Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves som nyttig. Kvinner som har deltatt på kursene sier at kursene har bidratt til økt mestring i hverdagen.

Enkel lunsj vil bli servert. Si i fra om du har behov for spesiell kost.

Innhold

Kurset går over 4 dager

De valgte temaene er kommet fram på bakgrunn av en studie utført ved Brystdiagnostisk senter, hvor brystkreftopererte kvinner og kvinner med forstadier til brystkreft har deltatt.

  • Brystkreft, behandling og bivirkninger
  • Å leve med brystkreft, følelsesmessige reaksjoner og mestring
  • Seneffekter og fatigue (tretthet)
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Seksualitet, kropp og samliv
  • Arbeid og rettigheter

Aktuelle deltakere har fått invitasjon fra Brystdiagnostisk senter. Påmelding til Lærings- og mestringssenteret på telefon 32 80 40 25 eller LMS@vestreviken.no. Det er en egenandel å betale som for tiden er på kr. 351,-.

Ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret eller Brystdiagnostisk senter for informasjon om aktuelle dager.


Fant du det du lette etter?