ME, elæringskurs

Vestre Viken arrangerer e-læringskurs for deg som har ME. Kurset retter seg mot deg som nylig har fått diagnosen ME og dine pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på e-læringsprogrammet. 

Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen.

E-læringskurset bygger på undervisningsmateriellet som i dag brukes på mestringskurs for personer med ME på Bærum sykehus.

I tillegg til undervisningsfilmer er det etter hvert kapittel to personer som deler sine erfaringer med å leve med ME. Videre er det linker til aktuelle nettsteder hvis du ønsker mer informasjon.

Kurset består av 4 moduler som omhandler ME, PEM (post exertional malaise/ anstrengelsesutløst symptomforverring), aktivitetsavpasning, energiøkonomisering og hjelpemidler. Deltakerne av e-læringskurset blir etter gjennomføringen invitert til 3 digitale gruppesamtaler.

Hensikten med tilbudet er å styrke deg til å mestre hverdagen med ME. 

Du får tilsendt lenke til kurset etter at henvisning er mottatt.

Datoer og tid for gruppesamtalene vil bli kunngjort senere.
Fant du det du lette etter?