HELSENORGE

ME, mestringskurs

Vestre Viken arrangerer mestringskurs for deg som har ME. Kurset retter seg mot deg som de siste to årene har fått diagnosen ME og dine pårørende. Kurset vil variere mellom fysisk oppmøte, e-læringsprogram og digitale gruppesamtaler.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på e-læringsprogrammet. 

Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen.

Opplæringstilbudet består av en eller flere kursdager på sykehuset, et e-læringsprogram med undervisningsfilmer og digitale gruppesamtaler.

E-læringsprogrammet inneholder 4 moduler som omhandler ME, PEM (post exertional malaise/ anstrengelsesutløst symptomforverring), aktivitetsavpasning, energiøkonomisering og hjelpemidler. I tillegg til undervisningsfilmer er det etter hvert kapittel to personer som deler sine erfaringer med å leve med ME. Videre er det linker til aktuelle nettsteder hvis du ønsker mer informasjon.

Hensikten med gruppesamtalene er å legge til rette for erfaringsdeling og diskusjon knyttet til temaene i e-læringsprogrammet. Det er ca 14 deltakere i gruppen.
Opplæringstilbudet holdes to til tre ganger per år.
Fant du det du lette etter?