HELSENORGE

ME, mestringskurs

Vestre Viken arrangerer mestringskurs for deg som har ME. Kurset retter seg mot deg som nylig har fått diagnosen ME og dine pårørende. Kurset består av et e-læringsprogram og digitale gruppesamtaler

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på e-læringsprogrammet. 

Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen.

Opplæringstilbudet består av et e-læringsprogram med undervisningsfilmer og digitale gruppesamtaler.

E-læringsprogrammet inneholder 4 moduler som omhandler ME, PEM (post exertional malaise/ anstrengelsesutløst symptomforverring), aktivitetsavpasning, energiøkonomisering og hjelpemidler. I tillegg til undervisningsfilmer er det etter hvert kapittel to personer som deler sine erfaringer med å leve med ME. Videre er det linker til aktuelle nettsteder hvis du ønsker mer informasjon.

Hensikten med gruppesamtalene er å legge til rette for erfaringsdeling og diskusjon knyttet til temaene i e-læringsprogrammet. Det er ca 14 deltakere i gruppen.
Opplæringstilbudet holdes to til tre ganger per år.
Fant du det du lette etter?