LAR, Asker DPS

Asker DPS

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av ditt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdosedødsfall.

Les mer om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Informasjon fra helsenorge.no

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I tillegg hjelper det pasienter til å bli lengre i behandling og reduserer risiko for smittsomme sykdommer. Dersom behandlingen kombineres med psykososial rehabilitering, øker effekten.

​Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall.

Samarbeider om LAR-beha​​ndling

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjonslegemidler inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten.​

Substitusjonsbehandling skal normalt ikke være førstevalget i behandling for opioidavhengighet, med mindre man etter en helhetsvurdering av pasienten finner at LAR vil være det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet.

Pasientens alder skal tillegges særskilt vekt ved vurdering av om LAR skal tilbys. Beslutning om innskrivning i og utskrivning fra LAR er lagt til spesialisthelsetjenesten. Når pasienten er stabilisert, kan gjennomføringen av den medisinske delen av behandlingen overføres til allmennlege i helsetjenesten i kommunen. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for en eventuell avvikling av behandlingstilbudet

Les mer om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (helsenorge.no)

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsrutine for voksne til Klinikk for psykisk helse og rus.

Henvisningen sendes til: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Før

Hvis du har en avhengighet til opioider og ønsker behandling for denne lidelsen, kan du be din fastlege eller annet helsepersonell om å henvise deg til vurderingsenheten ved TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling. Henvisningen bør inneholde dokumentasjon på opoid avhengighet og eventuelt tidligere behandling.

Hvis du får innvilget rett til behandling, vil du bli kalt inn til en første samtale, for avklaring av dine behov og ønsker. Du vil også få tilbud om en basisutredning. På bakgrunn av dokumentasjonen i henvisningen, dine behov, ønsker og utfallet av basisutredningen, vil behandler avgjøre hvilken behandling du skal få tilbud om i TSB. Legemidelassistert rehabilitering (LAR) er ett av flere behandlingstilbud for opoid avhengighet. Som navnet tilsier, er LAR en rehabilitering med støtte av et opioid legemiddel.

 

Under

Du er i LAR fra den dagen behandler har godkjent behandling med opioid legemiddelstøtte. Lege og behandler vil planlegge behandlingsforløpet sammen med deg.

Følgende vil bli avklart før oppstart med opioidbehandling:

 • Informasjon om behandlingstilbudet.
 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke ressurspersoner som skal involveres (i en ansvarsgruppe).
 • Avtaler som skal inngås for å sikre forsvarlig behandling.
 • Hvilket legemiddel du skal behandles med.
 • Skal oppstart av legemiddel skal skje poliklinisk eller i institusjon.
 • Oppstartdato og sted for første inntak av legemiddel.
 • Når og hvor du skal levere urinprøve og eventuelt andre rusforebyggende tiltak.
 • Det er også nyttig for behandler å  få vite om andre sider av livet ditt, som kan ha betydning for behandlingen, som for eksempel fysisk og psykisk helse. 

Terapeutisk samtale

Du vil få tilbud om terapeutisk samtale med behandler i LAR. Temaet i slike samtaler kan være rusmestring, risikofaktorer for tilbakefall til rus, kartlegging av psykisk og fysisk helse, sosiale forhold, eller andre ting som er viktig for deg.

Ansvarsgruppe

Det lages en ansvarsgruppe for din behandling. Denne gruppen vil bestå av deg, din fastlege, din behandler i LAR, din kontakt i kommunen og andre personer som skal støtte under behandlingen. Sammen lager vi en behandlingsplan for å nå målene dine.

Samarbeidsmøter

Vi har samarbeidsmøter hver 8.uke, eller etter dine behov. Temaet i slike møter kan være egnet bolig, aktiviteter i hverdagen, nettverk, økonomi, fysisk og psykisk helse.

Legemiddel i behandlingen

Opoidet du behandles med, er gratis for deg. Det gjelder også hepatitt C-behandling, tannbehandling og langtidsprevensjon for kvinner.

Vi vurderer jevnlig virkningen av legemiddelet du behandles med, for at du skal ha best mulig effekt av behandlingen.

Når du ikke lenger har behov for behandler i LAR, kan fastlegen din ha ansvar for opioidbehandlingen. Ansvaret for din LAR-behandling ligger da likevel hos legen i TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling). Vi ønsker derfor jevnlige evalueringsmøter. Endring av legemiddel og dose må avklares med lege i LAR/TSB.

Avslutte behandlingen

Hvis du ønsker å avslutte behandlingen, skal vi legge til rette for det. En eventuell nedtrapping planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom deg og lege i TSB.

Om behandlingen ikke har effekt på deg, eller hvis den ikke lar seg gjennomføre på forsvarlig måte, kan vi vurdere det slik at behandlingen må avsluttes.


Etter

Det kan være økt risiko for overdose etter avslutning av behandling.

 • De vanligste legemidlene i opioidbehandlingen har en beskyttende effekt og blokkerer helt eller delvis for andre opioider. Det betyr at du må ta hensyn til dette den dagen du ikke lenger har denne beskyttelsen. 
 • Hvis du har vært uten opioider en stund, må du være oppmerksom på at du kanskje ikke tåler doser du tidligere brukte.
 • Hvis behovet for behandling kommer tilbake, vil TSB gjøre et raskt inntak for å vurdere ny behandling.

Kontaktinformasjon

Asker DPS
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 50 20 00
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Kulturhuset i Asker
Besøksadresse
Kirkeveien 206 A(Kart)
1383 Asker
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Fant du det du lette etter?