HELSENORGE
Ringerike DPS

Medikamentell behandling av psykose, Ringerike DPS

Innledning

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsrutine for voksne til Klinikk for psykisk helse og rus.

Henvisningen sendes til: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Før

Under

Etter

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?