Nyretransplantasjon

I Norge er det kun Oslo universitetssykehus Rikshospitalet som utfører nyretransplantasjoner.

Utredning foregår på ditt lokale sykehus.