Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus

Nyretransplantasjon, barn, Drammen sykehus

Barn med nyresvikt kan få transplantert ny nyre. Nyrer kan transplanteres fra både levende donor - som oftest en person i nær familie med barnet - eller fra avdød, anonym donor.Innledning

I Norge er det kun Oslo universitetssykehus som utfører nyretransplantasjoner.

Utredningen foregår ved barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus

Utredning

Utredning til nyretransplantasjon skjer på barnets lokalsykehus. Hvilke undersøkelser som gjøres, baserer seg på grunnsykdommen til barnet. Vanlige undersøkelser er blodprøver, røntgenbilder av lungene, ultralydundersøkelse av nyre/lever og ekkokardiografi av hjertet. Noen barn trenger forberedende behandling som gis intravenøst. Før transplantasjonen skal alle barn være ferdig vaksinert og et individuelt vaksinasjonsprogram følges. Dette er fordi vi ikke kan gi levende vaksiner etter transplantasjon.
Noen barn trenger å starte med den immundempende behandlingen før selve transplantasjonen, dette bestemmes individuelt.
Som foresatte til barn med alvorlig nyresvikt, bør dere ha en samtale med sosionom ved deres lokale sykehus for å forsikre at deres trygderettigheter er ivaretatt.

Levende giver av nyre

Barn eller ungdom som skal få nyre av et familiemedlem, kommer til avdelingen to dager før operasjon for forskjellige forberedende undersøkelser.
Donoren møter opp to til fire dager før den planlagte operasjonen for å gjøre de siste forberedelsene ved transplantasjonsavdelingen

Avdød nyredonor

Hvis barnet skal motta nyre fra en avdød donor, blir barnet satt på venteliste. Når en nyre som ser ut til å passe barnet er tilgjengelig, blir dere ringt av lege på sykehuset barnet ble utredet på. Derfor er det viktig at dere besvarer alle anrop i ventetiden.
Dere skal møte på Barnemedisinsk sengepost 2 hvis barnet skal motta nyre fra en avdød donor. Her gjøres de siste forberedende undersøkelsene før operasjonen gjennomføres
Det er en fordel at dere på forhånd har laget en transportplan for reisen til Rikshospitalet når operasjonen skal skje. Det er det lokale sykehuset deres som har ansvar for å ordne transport når det er donasjon med avdød giver.

Innkomstsamtale

Når dere kommer til Rikshospitalet får dere snakke med sykepleier. Det er viktig at dere forteller om hvordan helsen til barnet har vært den siste tiden. For eksempel om barnet har vært forkjølet eller hatt svie ved vannlating. I innkomstsamtalen med sykepleier tar vi utgangspunkt i ønsker og behov under oppholdet hos oss. Dere har anledning til å stille spørsmål om dere lurer på noe. I tillegg vil vi informere dere og barnet om sykehusoppholdet, og be om opplysninger som er relevant for at barnet skal få det best mulig før og etter operasjonen.

Før operasjonen får dere også snakke med anestesilege, som er den som gir bedøvelse under operasjonen. Kirurgen kommer også for å fortelle om operasjonen. Veldig ofte kommer også barnelegen, som dere kanskje kjenner fra før, innom for å snakke med barnet og dere.

Forberedende undersøkelser

Når vi legger inn barnet for transplantasjon gjør vi også noen noen forberedende undersøkelser før operasjonen. Vi tar blodprøver, urinprøve, måler blodtrykk tar røntgenbilde av lungene og EKG for å se hvordan hjertet slår.

Les mer om
Les mer om
Les mer om
Les mer om

Medisiner

Ta med en liste over medisinene barnet bruker når dere kommer.

Faste

Med mindre annet er avtalt gjelder følgende: Barnet kan drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt) inntil 1 time før operasjon. Barnet kan få morsmelk/-erstatning inntil 4 timer før operasjon. Barnet skal ikke spise fast føde eller drikke melk i 6 timer før operasjonen.
Ved spesielle inngrep kan det være andre rutiner som gjelder. Dette blir dere orientert om på sykehuset før operasjonen.

Behandling

Operasjonen

Transplantasjonen tar omtrent fire timer, og barnet får full narkose. Dere får lov til å følge barnet helt inn til narkosen starter. Den nye nyren opereres inn i bekkenet på høyre eller venstre side gjennom det som kalles et transplantasjonssnitt. Ved å plassere nyren her blir selve operasjonen enklere og operasjonssåret ganske lite. Det blir også lettere å undersøke og å ta prøver av nyren senere.

Blodårene på den nye nyren blir koblet til blodårene i bekkenet, og urinlederen blir koblet til urinblæren. Hos mindre barn blir nyren av og til plassert med kobling til hovedpulsåren (aorta).

Hvis barnet har dialysekateter i bukhulen tar vi dette bort under operasjonen.

Transplantasjonskirurgene kommer innom barnet daglig de første dagene etter operasjonen.

Sentralt venekateter (SVK)

Under operasjonen får barnet innlagt et SVK (sentralt venekateter). Det er et tynt rør som ligger i en stor blodåre på halsen eller øverst på brystet. Barnet kan få medisiner og ta blodprøver gjennom denne. Det beholdes til dere reiser fra avdelingen.

Urinkateter

I tillegg får barnet et kateter til urinblæren. En del barnføler en sterk trang til å tisse de første timene etter operasjonen. Dette kan være ubehagelig, men er helt ufarlig. Urinen kommer av seg selv i kateteret. Etter to til fem dager tas kateteret ut, og barnet kan tisse som vanlig. Noen får også et kateter som går rett inn i blæren, et suprapubisk kateter.

Dren

Under operasjonen får barnet et sårdren som ligger ved det nye organet og kommer ut på magen. Dette er en slange som drenerer sårvæsken. Den fjernes etter noen dager.

Narkosen nedsetter bevegelsen i mage- og tarmsysteme og noen barn kan være kvalme etter operasjonen. Dagen etter operasjonen kan barnet både spise og drikke hvis ønskelig. I tillegg får kroppen det den trenger av væske og næring intravenøst. 

Sonde/gastrostomi

Små barn får ofte en gastrostomi eller en ernæringssonde under operasjonen. Det gjør at det blir enklere å gi medisiner, vann og næring den første tiden etterpå. En gastrostomi ser ut som en liten knapp utenpå magen som går igjennom huden inn til magesekken og en ernæringsonde er et tynt rør som legges via barnets nesebor og ned i magesekken. 

Smertelindring for barnet ditt under og etter operasjon

Ved nyretransplantasjon gir vi vanligvis smertelindring via PCA (pasientkontrollert smertelindring). Barnet vil da ha en liten pumpe som er koblet til en slage som går inn en blodåre eller mellom to ryggvirvler som kan avgi smertestillende medisin som fungerer raskt. På pumpen er det en knapp som kan trykkes på når det trengs ekstra smertestillende, for eksempel før barnet skal stå opp. Sykepleier gir også barnet smertestillende jevnlig fordelt gjennom døgnet som tablett eller mikstur.

Fysisk aktivitet etter operasjonen

Etter operasjonen er det en fordel å ha løst og ledig tøy som ikke strammer over operasjonssåret. Joggedress er behagelig, og kan brukes ved trening hos fysioterapeutene. Fysisk aktivitet er viktig for å forebyggekomplikasjoner. Vi hjelper barnet opp av sengen allerede dagen etter operasjonen, og minst 2-3 ganger om dagen til barnet klarer det selv. I tillegg vil fysioterapeuten komme daglig for å trene barnet.

Fysisk aktivitet forebygger:

 • blodpropp
 • lungebetennelse
 • svekkelse av muskulatur
 • forstoppelse

Fjerning av JJ-stent

Under nyretransplantasjon blir det av og til lagt inn en JJ‐stent i urinlederen, for å sikre god passasje av urin fra nyren til urinblæren.

En JJ‐stent er et lite plastrør som sørger for at urinveiene holdes åpne. Denne stenten ligger som regel inne i seks til åtte uker, og barnet må på sykehus for å fjerne den igjen.

Barnet må drikke rikelig med væske før vi skal fjerne stenten.

Det er lettest å fjerne JJ‐stenten når urinblæren er full. Barnet trenger ikke å faste før vi fjerner stenten.

Når dere kommer til sykehuset vil en sykepleier scanne barnets blære for å se at den inneholder mer enn 150 ml urin.

Ved fjerning av JJ‐stenten brukes det en magnetisk sonde som føres opp i urinblæren via urinrøret. Siden JJ‐stenten også er en magnet klikker denne seg på sonden og JJ‐stenten kan føres lett ut igjen. Fjerningen kan minne om innleggelse av urinkateter, men sonden er tynnere.

Fjerningen tar kun få minutter, og dere kan reise hjem eller tilbake til pasienthotellet umiddelbart etterpå.

Barnet kan tisse umiddelbart etter at stenten er fjernet.

Vi anbefaler at barnet drikker rikelig etter fjerning av JJ‐stenten. På denne måten vil eventuelle bakterier som kan komme inn i urinveiene skylles ut.

 

Les mer om organtransplantasjon hos Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon (Oslo universitetssykehus)

Oppfølging

Den første tiden etter transplantasjon vil barnet følges opp på Rikshospitalet. De to til tre første ukene er barnet innlagt. Deretter vil barnet få oppfølging på poliklinikk. Da vil barnet og en pårørende få plass på pasienthotellet. Hvis dere bor nærme sykehuset er det også mulig å bo hjemme.  

Til sammen varer oppholdet på Rikshospitalet mellom to og en halv til tre måneder. Etter dette følges barnet videre opp av deres lokale sykehus eller legespesialist og kommer tilbake til Rikshospitalet til årlige kontroller.

Den tette oppfølginger er for å prøve å redusere eventuelle komplikasjoner, minske faren for at kroppen støter fra seg det nye organet og for å gradvis trappe ned på medisiner.

Etter transplantasjonen vil dere oppleve at vi fokuserer mye på blodprøvesvar. Hos enkelte kan det ta noen dager eller uker før den transplanterte nyren fungerer tilfredsstillende. I denne perioden kan det være nødvendig med dialyse.

De fleste nyretransplanterte vil også på ett eller annet tidspunkt måtte ta biopsi (vevsprøve) av den nye nyren for å kontrollere at den fungerer som den skal. 

Veien videre

Vi har et oppslagsverk som heter Veien videre for deg med et nytt organ. Det inneholder mye av det dere trenger å vite om livet etter transplantasjonen.


Dere vil også få denne informasjonen som en fysisk perm som en sykepleier gjennomgår med dere før dere reiser fra avdelingen. 

Immundempende medisiner

For å forhindre avstøtning av det nye organet må barnet bruke flere immundempende medikamenter resten av livet. En farmasøyt vil gå gjennom medisinen med dere og dere skal etter hvert øve dere på å gi medisinene selv. Den første tiden etter transplantasjonen er dosene på de immundempende medisinene høye, men de reduseres etterhvert. Det er viktig å huske at immundempende medisiner er avgjørende for å beholde det nye organet. Alle medikamenter har bivirkninger. Ingen kan si om  barnet kommer til å få bivirkninger, hvilke bivirkninger barnet eventuelt får eller i hvilken grad. Dette varierer veldig fra person til person. 

Avstøtning

Immunforsvaret trenger litt tid for å reagere på det nye organet. De fleste avstøtninger oppstår derfor fra en til tre uker etter transplantasjonen. Etter tre uker avtar risikoen for avstøtning, og etter tre måneder skjer det relativt sjelden.

Høyt blodsukker

Noen opplever at de får høyt blodsukker etter transplantasjonen. Dette er på grunn av de immundempende medisinene og gjelder særlig personer som fra før har anlegg for dette. En av ti vil utvikle diabetes som vil vare. Dette er en slags diabetes type 2 som kontrolleres og behandles med tilpasning av kost, mosjon og eventuelt medikamenter.

Kontroll hos ditt lokale sykehus/legespesialist

Barn som er nyretransplantert blir fulgt opp videre på lokalsykehuset etter at de er utskrevet fra Rikshospitalet. Disse pasientene blir innkalt etter avtale. Når barnet reiser hjem blir det kontroll hos den faste nyrespesialisten på hjemstedet; i starten to ganger i uken, og så sjeldnere etterhvert.

Etter ett år er det vanlig med kontroll hver eller annenhver måned. En vellykket transplantasjon vil bety mange av de plagene barnet har hatt på grunn av sykdommen blir borte. Det er ingen hinder for at transplanterte kan gå på skole.


Faresignaler

Etter en operasjon kan det oppstå komplikasjoner. Noen opplever at såret ikke gror så raskt som forventet, men som regel gror det av seg selv etterhvert i løpet av noen uker. Ved infeksjon i operasjonssåret vil noen ha behov for sårrevisjon, men dette forekommer svært sjeldent.

På grunn av at immunforsvaret er dempet er det økt risiko for infeksjoner med virus og bakterier. Dette gjelder spesielt den første tida når dosene med immundempende medisiner er høyest. Infeksjoner kan behandles med antibiotika (mot bakterier) eller medisiner som dreper virus.

Noen ganger samler det seg lymfevæske rundt den transplanterte nyren. Det kan da bli aktuelt med en mindre operasjon ved hjelp av kikkhullskirurgi for å fjerne væsken.

Mulige senkomplikasjoner

Etter en transplantasjon er barnet mer utsatt for infeksjoner, vanligvis virusinfeksjoner. I noen tilfeller kan det hende barnet vil trenge langvarig behandling med antibiotika eller virusmidler.

Det er fare for utvikling av forskjellige krefttyper etter en transplantasjon. Det er på grunn av de immundempende medisinene barnet må bruke for å unngå avstøtning. Dette er dog meget sjeldent.  Lokalsykehuset deres følger opp dette. I tillegg følger de opp mulig  utvikling av høyt blodtrykk, vitamin D-mangel og andre komplikasjoner relatert til det å være transplantert.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Drammen sykehus

På apoteket ved Drammen sykehus får du ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket finner du til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

Avbestille eller endre time

Besøkstider / visittider

​Besøkstider Drammen sykehus

​Besøkstidene ved Drammen sykehus er fra 17 - 19., men kan variere litt fra avdeling til avdeling.

For å unngå unødvendig smittespredning inn i sykehusene, ber vi deg vurdere å vente med sykebesøk dersom du er syk, for eksempel med forkjølelse eller omgangssyke. 

Vi oppforderer også til at du vasker hendene på vei inn og ut av sykehuset. 

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


Blomster

​Blomster på Drammen sykehus

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie. 

Det er ikke er tillatt med blomster på følgende avdelinger:

 • Medisin 2
 • Medisinsk intensiv
 • Nyfødt intensiv
 • Kirurgisk intensiv
 • Ortopedisk sengepost

Dekning av reiseutgifter

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Hjemreise – hva må du huske på før du drar fra behandlinsstedet?

Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell. I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene.

Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Følgende kan være viktig for deg å vite om før du drar:

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Før du reiser bør du sjekke at du:

 • forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss.
 • vet hvilke medisiner du skal ta etter utskrivelse, at du vet hvorfor og hvordan du skal ta dem og at du har fått medisinliste og resepter.
 • vet hva du skal være oppmerksom på etter utskrivelse.
 • vet hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål om oppholdet hos oss.
 • vet om du skal til oppfølging eller kontroll på behandlingsstedet, eller hos fastlege, og om du skal bestille time selv.
 • vet om utstyr eller andre hjelpemidler du trenger er bestilt samt når og hvordan det blir levert til deg.
 • har fått tilstrekkelig veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler og utstyr.

Kiosk og kafe

​Kiosk og kafé på Drammen sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Åpningstider

Normale åpningstider for Kantine/Kafé:

Mandag–fredag: kl. 08:00–15:00.
Lørdag–søndag: stengt.

Stengt alle røde dager i mai. 


Kiosken ved Drammen sykehus

​Mandag–fredag: kl. 08:00–19:00.
​Lørdag–søndag: kl. 11:00–18:30.​

Endret åpningstider i mai 2023:

​1. mai: kl. 11:00-17:00.

17. mai (grunnlovsdagen): kl. 09:00-16:00

18. mai (kr.himmelfartsdag): kl. 11:00-17:00

27. mai (pinseaften): kl. 11:00-17:00

28. mai (1. pinsedag): kl. 11:00-17:00

29. mai (2. pinsedag): kl. 11:00-1700

Koronavirus / Corona virus – Hjelp oss å hindre smitte

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, og hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.

Andre virus

Gi oss beskjed hvis du tidligere har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL).
Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset.

Mat, drikke og ernæring

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.​

Minibank

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

Offentlig transport til og fra sykehuset

​Offentlig transport til og fra Drammen sykehus

Besøksadresse: Dronninggata 28, Drammen.

Drammen sykehus ligger i gangavstand fra Drammen sentrum. Fra togstasjonen i Drammen tar det 15-20 minutter å gå. Du kan ta buss til sykehuset. Stoppestedet heter "Drammen sykehus".

Parfyme på sykehusene

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering

Parkering ved Drammen sykehus

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Les skiltene nøye og se parkeringskart på området.

Klikk deg inn her for å lese mer om parkering ved Drammen sykehus​

Pasienthotell

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Send tilbakemeldinger med klage, avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sykehusklovnene

På Drammen sykehus kan du treffe en sykehusklovn!

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer på Sykehusklovnenes nettsider

Sykehusoppholdet – hva bør du ta med deg?

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Ta bilder, video eller lyd?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Virus og koronavirus

​Virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Koronavirus / Corona virusFant du det du lette etter?