OppUt

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

OppUt er et oppfølgingsprogram for personer med psykisk utviklingshemming. Programmet retter seg mot barn, unge og voksne med utviklingshemming, deres foresatte, samt fagpersoner.

Innledning

Programmet har som overordnet mål å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med utviklingshemming. Programmet har siden 2007 blitt evaluert og justert, og det reviderte programmet som nå tilbys bygger på det vi vet fra forskning, klinisk erfaring og tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.

Formål:
Gjennom gruppesamlinger og temakurs/fagdager søker vi på ulike vis å realisere formålet om å bidra til god opplevd livskvalitet for personer med utviklingshemming ved å:

  • Styrke diagnoseformidling/-forståelse hos personene selv, deres foresatte og fagpersonene de har rundt seg.
  • Bidra til å utvikle mestringsstrategier hos personer med psykisk utviklingshemming.
  • Gi personer med lett psykisk utviklingshemming mulighet til å delta på kurs med andre med samme diagnose.
  • Styrke foresatte og fagpersoner gjennom å gi ulike former for informasjon og støtte, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling med de andre deltakerne på samlinger og kurs.
  • Styrke helseoppfølgingen av personer med utviklingshemming.

1. Før

Før hvert enkelt kurs og fagdag, får du nærmere informasjon tilsendt i posten. Dette gjelder ikke åpne temabaserte kurs og fagdager. Vi henviser til Habiliteringssenterets nettside for oppdatert informasjon om disse.

2. Under

Gjennom oppfølgingsprogrammet arrangeres det kurs og gruppesamlinger for foresatte og fagpersoner, samt unge og voksne med lett psykisk utviklingshemming. Deltakerne inviteres til egne gruppesamlinger i bestemte aldersfaser.

Alder 6 år: Skolestart

1 fagdag for foresatte og fagpersoner. Arrangeres i samarbeid med Statlig pedagogisk kompetansesenter.


Alder 10-12 år: Begynnende ungdomstid

3 dagers gruppesamling for barna med parallelt program for de foresatte.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, sosial kompetanse, identitet og begynnende pubertetsutvikling, sårbarhet og psykisk helse, trivsel og mestring i dagliglivet og ulike foreldreprosesser.

Alder 14-15 år: Forberedelse til voksenlivet

1 fagdag for foresatte og nærpersoner.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, sosial fungering, forberedelse til voksenlivet, endring i rollen som foresatt/pårørende, samtykkekompetanse, sårbarhet og psykisk helse, kognitiv overbelastning, ungdomstid, identitet, seksualitet, løsriving og bruk av tvang og makt (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9).

Alder 17-21 år: Hva vil det si å være ung og ha lett psykisk utviklingshemming?

3 dagers gruppesamling for unge med lett psykisk utviklingshemming og 3 dagers gruppesamling/kurs for foresatte.

Temastikkord: Diagnoseformidling/-forståelse, forberedelse til voksenlivet, endring i rollen som foresatt/pårørende, sårbarhet og psykisk helse, identitet, seksualitet, løsriving, kognitiv overbelastning, samtykkekompetanse og bruk av tvang og makt (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9).

 

 I tillegg til de aldersbestemte kursene og samlingene, arrangeres det åpne temabaserte kurs og fagdager:

 

Introduksjonsdager

Alder 0-14 år: 2 dagers kurs (tilbys fire ganger i året) for foresatte som har barn til utredning eller oppfølging i Habiliteringssenteret. Diagnoseuavhengig.

Temastikkord: Informasjon om Habiliteringssenteret, stønader fra NAV og tjenester fra kommune, ulike foreldreprosesser, tips og råd i samtale med barn med funksjonsnedsettelser og søskenrolle.

Kurs om psykisk utviklingshemming – hverdagsvansker og sårbarhet

2 dagers basiskurs for pårørende og fagpersoner til voksne personer med utviklingshemming.

Temastikkord: Om psykisk utviklingshemming, kognitive funksjoner, kognitiv overbelastning og psykisk helse, god helseoppfølging og utfordringer i hverdagen (fysiske og mentale behov, selvbestemmelse/medbestemmelse, relasjoner, seksualitet og overgrep).

Workshop om pubertet og seksualitet

1 dags kurs for pårørende og fagpersoner til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming.

Temastikkord: Pubertetsfakta, pubertet hos personer med psykisk utviklingshemming, venner og kjærester, livskvalitet, etiske dilemmaer.

Kurs om aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

1 dags kurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Medisinske aspekter ved aldring og helse, utfordringer ved aldring/sykdom, demens, målrettet miljøarbeid, tilrettelegging og tiltak.

Kurs om epilepsi

1-2 dagers kurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Anfallsklassifisering, antiepileptika, akuttmedisinering, legekonsultasjon, epilepsihjelpemidler.

Kurs om overvekt – forebygging og kosthold

1 dags kurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: kosthold, helsemessige effekter ved overvekt og fedme, psykologiske mekanismer ved overvekt, fysisk aktivitet, utfordringer og tilrettelegging i hverdagen.

Kurs om utfordrende atferd – forebygging og intervensjoner

1 dags kurs for fagpersoner.

Temastikkord: Analyser, motivasjonelle forhold, forebyggingsstrategier.

 

NB! De åpne, temabaserte kursene/fagdagene er under løpende utvikling og evaluering fra år til år. Vi henviser til Habiliteringssenterets nettside for oppdatert informasjon om disse.

3. Etter

I tillegg til oppfølgingsprogrammet vil barn/ungdom/voksne med psykisk utviklingshemming kunne henvises til Habiliteringssenteret ved behov.

Kontakt

Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Telefon
Habiliteringssenteret: 32 24 57 70 / Sentralbord: 03525
mandagKl. 09.00-14.00
tirsdagKl. 09.00-14.00
onsdagKl. 09.00-14.00
torsdagKl. 09.00-14.00
fredagKl. 09.00-14.00
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen

Praktisk informasjon

WiFi - Trådløst nettverk

Tilgang til internett på sykehuset

Slik kobler du til trådløst internett:

1 Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2 Velg nettverket «SykehusGjest»

3 Når du er koblet til, åpnes et vindu der du må opprette ny bruker

4 Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5 Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn
Når du er ferdig vil du kunne surfe på gjestenettverket.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillat å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset. Det kan du gjøre så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sykehuset.

Egenandel og frikort

​Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale en egenandel på kr. 345,-. Du kan betale med bankkort.
Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

Vær oppmerksom på at du – selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel – vil måtte betale for materiell (for eksempel bandasje).

Les mer om egenandel og frikort

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Avbestille eller endre time

​Slik avbestiller eller endrer du en time

Hvis du har time på en av våre poliklinikker, skal til dagbehandling eller ta røntgenbilde (MR/CT/annen bildediagnostikk), kan du enkelt avbestille timen via nettsiden Min Journal. Avdelingen får dessverre ikke svart deg via Min Journal, men sender deg nytt innkallingsbrev i posten.

Merk:

  • Hvis du skal legges inn på sykehus og vil endre tidspunkt, må du ringe direkte til den aktuelle avdelingen
  • Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post
  • Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.
  • Avbestiller du timen senere enn 24 timer før, må du betale egenandel på 690 kroner
  • Mange av våre avdelinger har lange ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten