VED GYNEKOLOGISKE OPERASJONER SOM HYSTEREKTOMI, PLASTIKK / Kirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehus

Preoperativ dag, gynekologiske operasjoner

Preoperativ dag er en forberedende dag for deg som skal inn til større gynekologiske operasjon, for eksempel hysterektomi (fjerning av livmor), fremre- og bakre plastikk. 

Innledning

Preoperativ dag inngår i forberedelsene til operasjoner. Du får all informasjon om inngrepet og behandlingen du skal gjennom, og du vil få mulighet til å stille spørsmål. I tillegg kvalitetssikres medisinske forberedelser. Normalt er preoperativ dag 2-3 uker før operasjonen.

Henvisning og vurdering

Du får beskjed av sykehuset om du skal inn til preoperativ dag sammen med bekreftelse på operasjon fra sykehuset.

Står det ingenting i ditt bekreftelsesbrev skal du ikke ha preoperativ dag.
Før

Du får innkallelse pr. brev. 

Ta med medisinliste. 

En oppdatert liste over dine faste medisiner med stryke og dosering får du hos fastlegen din. 

Du trenger ikke møte fastende denne dagen. 

Ta med deg urinprøve. 
Under

På preoperativ dag skal du:

  • Ta blodprøver
  • Snakke med sykepleier
  • Bli undersøkt av lege
  • Ha samtale med gynekolog
  • Ha samtale med anestesilege
  • Ved behov gjennomføre andre undersøkelserEtter

Det er viktig at du følger opp alle beskjeder og gjør de forberedelser legen og øvrige fagpersoner forteller. Skriv gjerne ned beskjedene underveis.

Du må også gi sykehuset beskjed med en gang det skjer endringer i din helsetilstand mellom preoperativ dag og inngrepet/operasjonen.


Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?