Prostatakreft​, Bærum sykehus

Behandlingsprogram, Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Kreft i prostatakjertelen (cancer prostatae) er den mest vanlige kreftformen hos menn i Norge. Utredningen følger det nasjonale pakkeforløpet. De primære behandlingene ved påvist prostatakreft er kirurgi eller strålebehandling. Hvis du har en lav risiko (snill) kreft, kan det beste alternativet være aktiv overvåking med jevnlige blod- og vevsprøver.

Henvisning og vurdering

Når fastlegen har begrunnet mistanke om kreft skal du bli henvist direkte til et pakkeforløp for kreft. Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp som beskriver organiseringen av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg og dine pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Pasientinformasjon om pakkeforløp, Helsedirektoratet (pdf, 155kb)

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

 
Pasientinformasjon om utredning ved mistanke om prostatakreft (brosjyre fra Helsedirektoratet)

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Når fastlegen har mistanke om prostatakreft, skal pasienten henvises til urolog ved sykehus. Urologen ved sykehuset vurderer om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. Det er altså urolog, og ikke fastlege, som henviser aktuelle pasienter videre til Pakkeforløp for prostatakreft.

Nasjonal diagnoseveileder for fastleger (pakkeforløp for kreft)

Vestre Vikens henvisningsrutine for fastleger

Henvisningen sendes Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus.

1. Utredning

2. Behandling

 

Mange som får påvist prostatakreft lurer på hva de skal igjennom i tiden fremover. Hvilke undersøkelser skal jeg ta, hvordan og når gjøres det, hvilke behandlingsvalg finnes, og har jeg noe medbestemmelsesrett i behandlingen min? Mange og viktige spørsmål.

Denne videoen gir deg et innblikk i hva pasienter som skal til behandling for sin prostatakreft møter på veien. Fra de oppsøker fastlegen til behandlingsvalg skal tas og behandling kan starte.

3. Oppfølging

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Ved ett av disse symptomene skal du kontakte legevakten: 

  • Høy feber.
  • Stopp i kateter, eller at det har sklidd ut.
  • Sterke magesmerte.
  • Kvalme og svimmelhet.
  • Hvis du ikke har hatt avføring på flere dager.

Arrangementer

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om behandling av prostatakreft ved Bærum sykehus, ta kontakt med forløpskoordinator Mette Bråthen Njie på telefon:
954 78 365, alle hverdager fra kl. 09:00 til kl. 14:00.
Telefon
67 80 91 90
10.00-13.00
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN
Bærum sykehus
Besøksadresse
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100,1346 Gjettum(Kart)
Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 eller 67 80 94 00
Merk: Prisen for å ringe 03525 avhenger av hvilket telefonabonnement du har. Det kan derfor koste mer enn om du ringer 67 80 94 00.
E-post
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.