Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Psykisk utviklingshemming, alvorlig og dyp grad - OppUt

OppUt er et oppfølgingsprogram for personer med psykisk utviklingshemming. Programmet retter seg mot barn, unge og voksne med utviklingshemming, deres foresatte samt fagpersoner.

Innledning

Programmet har som overordnet mål å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming. Siden 2007 har programmet blitt evaluert og justert, og tilbudet vi gir i dag bygger på det vi vet fra forskning, klinisk erfaring og tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.

Formål

Gjennom gruppesamlinger, temakurs og fagdager søker vi å nå målet om å bidra til opplevd god livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming ved å:

  • Styrke diagnoseformidling/-forståelse hos deres foresatte og fagpersonene de har rundt seg.
  • Styrke foresatte og fagpersoner gjennom å gi ulike former for informasjon og støtte, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling med de andre deltakerne på samlinger og kurs.
  • Styrke helseoppfølgingen av personer med psykisk utviklingshemming.

Før

Før hvert enkelt kurs og fagdag, får du nærmere informasjon tilsendt i posten. Dette gjelder ikke åpne temabaserte kurs og fagdager. Vi henviser til Habiliteringssenterets nettside for oppdatert informasjon om disse.

Under

Gjennom oppfølgingsprogrammet arrangeres det annet hvert år kurs/gruppesamling for foresatte.

Alder 5-12 år: Kurs/gruppesamling for foresatte til barn med alvorlig psykisk utviklingshemming

To dagers kurs for foresatte. Foresatte kan velge å invitere med sentrale fagpersoner rundt  barnet sitt.

Temastikkord: Om alvorlig psykisk utviklingshemming, foreldreprosesser og søsken.

Vi arrangerer også åpne, temabaserte kurs og fagdager:

Introduksjonsdager

Alder 0-14 år: To dagers kurs (tilbys fire ganger i året) for foresatte som har barn som utredes eller følges opp i Habiliteringssenteret. Kurset er diagnoseuavhengig.

Temastikkord: Informasjon om Habiliteringssenteret, stønader fra NAV og tjenester fra kommune, ulike foreldreprosesser, tips og råd i samtale med barn med funksjonsnedsettelser samt søskenrolle.

Kurs om psykisk utviklingshemming – hverdagsvansker og sårbarhet

To dagers basiskurs for pårørende og fagpersoner til voksne personer med utviklingshemming.

Temastikkord: Om psykisk utviklingshemming, kognitive funksjoner, kognitiv overbelastning og psykisk helse, god helseoppfølging og utfordringer i hverdagen (fysiske og mentale behov, selvbestemmelse/medbestemmelse, relasjoner, seksualitet og overgrep).

Fagdag for foresatte og fagpersoner til barn som har store sammensatte funksjonsnedsettelser

Alder 0-13 år: To dagers kurs for foresatte og fagpersoner til barn med store sammensatte funksjonsnedsettelser.

Temastikkord: Diagnostisk utredning med medisinske aspekter, ernæringsvansker, funksjonsdiagnose, hverdagslivet, foreldreprosesse og søsken.

Workshop om pubertet og seksualitet

Alder 0-16 år: Dagskurs for pårørende og fagpersoner til barn og ungdom med diagnosen psykisk utviklingshemming.

Temastikkord: Pubertetsfakta, pubertet hos personer med psykisk utviklingshemming, venner og kjærester, livskvalitet samt etiske dilemmaer.

Fagdag for deg som jobber med voksne brukere som har store sammensatte funksjonsnedsettelser

Dagskurs for fagpersoner som arbeider i boliger for ungdom og voksne.

Temastikkord: Helseproblemer, det gode måltid, kognitiv funksjon, fysisk stimulering, selvbestemmelse, stimulering gjennom hverdagsaktivitet.

Kurs om aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Dagskurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Medisinske aspekter ved aldring og helse, utfordringer ved aldring og sykdom, demens, målrettet miljøarbeid, tilrettelegging og tiltak.

Kurs om epilepsi

En til to dagers kurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Anfallsklassifisering, antiepileptika, akuttmedisinering, legekonsultasjon og  epilepsihjelpemidler.

Kurs om overvekt – forebygging og kosthold

Dagskurs for pårørende og fagpersoner.

Temastikkord: Kosthold, helsemessige effekter ved overvekt og fedme, psykologiske mekanismer ved overvekt, fysisk aktivitet, utfordringer og tilrettelegging i hverdagen.

Kurs om utfordrende atferd – forebygging og intervensjoner

Dagskurs for fagpersoner.

Temastikkord: Analyser, motivasjonelle forhold og forebyggingsstrategier.

NB! De åpne, temabaserte kursene og fagdagene er under løpende utvikling.

 


Etter

I tillegg til oppfølgingsprogrammet kan barn, ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming henvises til Habiliteringssenteret ved behov.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Gebyr hvis du ikke møter til timen

Vestre Viken og alle våre behandlingssteder er i beredskap på grunn av koronapandemien. Dette medfører en rekke endringer fra drift i en normal situasjon.

I forbindelse med koronaviruspandemien er det bestemt i «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta» «§ 7 Gebyr når pasienten ikkje møter», at det ikke er anledning til å kreve gebyr fra pasienter for manglende oppmøte under koronarsituasjonen. Dette gjelder frem til 1. september 2020.

Vi er for tiden i en beredskapssituasjon, ikke en normal situasjon, men etter koronasituasjonen vil det være følgende som gjelder:

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før. Sier du ikke ifra innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Coronavirus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Parkering

Parkering ved Habiliteringssenteret

Generell info

Habiliteringssenteret har ti parkeringsplasser som er forbeholdt pasienter rett ved hovedinngangen.

NB! Deltakere på møter og kurs må benytte annen parkering i området.

Påmelding til kurs

Påmelding sendes til:

kurs.habilitering@vestreviken.no

Eller til Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid: mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70.

Husk å oppgi hvilket kurs du ønsker å melde deg på.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillatt å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

  • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
  • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
  • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

WiFi - Trådløst nettverk

Slik kobler du til trådløst internett på sykehuset:

1. Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2. Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3. Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4. Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5. Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn

Nå er du koblet til og kan surfe på gjestenettverket.

Merk
Dersom du bruker mobiltelefon eller nettbrett med 4G, Bluetooth eller annen nettverksoppkobling kan disse noen ganger koble deg på et annet nettverk. Derfor bør du prøve å skru av dette hvis du har problemer.

Bruker du mobiltelefon eller nettbrett kan fremgangsmåten variere noe utfra hvilken nettleser du bruker. Noen ganger må man skrive inn en nettadresse for at startsiden for gjestenettverket skal vises. For eksempel: www. vestreviken.no

Fant du det du lette etter?