Raskere tilbake

Raskere tilbake kan være nøkkelen tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Målet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding.

Raskere tilbake er et nasjonalt sykepengeprosjekt som ble etablert i 2007. Stortinget har bevilget midler for å få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb, og Vestre Viken helseforetak har inngått avtale om tilbud innen ortopedi og psykiatri.

Kriteriene for å falle inn under ordningen er:

 • Pasienten er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt
 • Behandlingen i spesialisthelsetjenesten gir en forventet raskere tilbakevending til arbeidet

Alle pasienter opprettholder sine alminnelige rettigheter etter pasientrettighetsloven og prioriteringsforskrift.

Pasientene som får dette tilbudet vil ikke fortrenge andre pasienter som står på venteliste, da det er etablert ekstra kapasitet for å kunne gi dette tilbudet. Ordningen medfører ingen endring for pasienter som står på ordinær venteliste.

Vestre Vikens tilbud

Ortopedi

Behandling ved Drammen sykehus

Ortopedi – polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske operasjoner innen følgende områder:

Rygg:

 • Spinalstenose
 • Prolaps

Overekstremitetsinngrep:

 • Nerve entrapment
 • Triggerfinger
 • Ganglion
 • Andre dagkirurgiske håndoperasjoner (ikke håndrotskirurgi)
 • Epicondylitt
 • Skulderscopier

Underekstremitetsinngrep:

 • Nerve entrapment
 • Hallux valgus
 • Hammertær, klotær, etc.
 • Ganglion
 • Andre dagkirurgiske fotinngrep
 • Ankelscopier
 • Ligamentplastikk
 • Knescopier /menisker, rekonstruksjon av fremre korsbånd m.v.

Kontaktperson:
Koordinator Hedda Holst
Telefon:   32 80 31 83
Mobil: 452 13 088

Psykiatri

Tilbud i Kongsberg:

Kongsberg DPS har psykologer og psykiater som deltar i prosjektet Raskere tilbake.

Kongsberg DPS har et tilbud om individuell terapi i kveldspoliklinikk til pasienter med lettere psykiske lidelser.
Pasienter som faller inn under kriteriene for ordningen, kan henvises til Raskere tilbake. Tilbudet på Kongsberg er begrenset til pasienter som bor i opptaksområdet til Kongsberg DPS.

Behandlingen finner sted i lokalene til Kongsberg DPS i Wergelands vei 2.

Kontaktinformasjon for tilbudet på Kongsberg:
Liss Husum
Telefon: 32 72 58 98 eller mobil: 957 23 707 

Tilbud i Asker og Bærum:

Tilbudene nedenfor gjelder alle i Vestre Vikens opptaksområde.

Individuell korttidsterapeutisk behandling hos psykolog, psykologspesialist og psykiatrisk/spesialutdannet sykepleier. Inntil 10 timer på ettermiddag/kveld.

Gruppe med forebygging av stress og utbrenthet ledet av psykolog med fokus på avspenning og stressmestring, 6 ganger på dagtid.

Tema:

 • Hva er stress og utbrenthet
 • Hvordan sette grenser jobb og privatliv – uten å få dårlig samvittighet
 • Avspenningsteknikker
 • Varseltegn på stress og utbrenthet
 • Konkrete forebyggende tiltak med spesiell vekt på grensesetting
 • Affektbevissthet

Vi understreker imidlertid at selv om kurset og de individuelle timene arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil pasientene ikke få den oppfølging av psykiater som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk senter. Ved behov for slik oppfølging, henvis for dette på ordinær måte til DPS.

Tilbudene finner sted på Blakstad, Bærum DPS i Sandvika og Asker DPS, Asker kulturhus.

Kontaktinformasjon for tilbudene i Asker og Bærum:
Kirsti Allan
Telefon: 958 50 261

Ventetid:

Henvisningene vurderes i vårt inntaksmøte, og undersøkelser og behandling gjennomføres så raskt som mulig. Ventetiden er vanligvis på mellom fire og åtte uker, men dette kan variere i perioder.

Mer informasjon

Informasjon fra NAV
Om sykemelding og tilbudene i Raskere tilbake

Individuell plan
Helsedirektoratets infoside om individuell plan

Fritt sykehusvalg
Fritt sykehusvalg har oversikt over alle tilbud innenfor ordningen. Telefon: 800 41 004

Henvisning

For å benytte tilbudet trenger man en henvisning fra lege eller annen behandler med henvisningsrett. Henvisningen må tydelig merkes Raskere tilbake.

Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Adresse for henvisning:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Tilbud ved andre helseforetak

Helse Sør-Øst har tilbud om raskere tilbake innen kreft, rehabilitering, muskel/skjelett og psykiske lidelser.

Overskt over tilbud i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.