HELSENORGE
For helsepersonell og lærere

Undervisningspakke om tuberkulose

Undervisningspakken "Tillit og kunnskap" er laget for å gi informasjon til personer som er utsatt for å få tuberkulose, eller som er syke. Målet er å gi økt kunnskap, redusere frykt knyttet til tuberkulose og skape tillit til det norske helsevesenet.


Pakken inneholder presentasjon, filmer, gruppeoppgaver og svar på vanlige spørsmål. Materiellet kan brukes sammen eller hver for seg, avhengig av målgruppe og hvor mye tid man har til rådighet. Det egner seg godt til undervisning i grupper, for eksempel på asylmottak, introduksjonssentre,  innvandrerorganisasjoner e.l.

Undervisningspakkens mål:

  • Å øke kunnskap om tuberkulose (TB)
  • Å øke tillit til helsevesenet
  • Å få flere til å oppsøke lege med mistanke om TB
  • Å redusere stigma og smittefrykt

Hovedbudskap:

  • Du blir frisk av tuberkulose
  • Gå til lege hvis du har symptomer på tuberkulose
  • Lege og sykepleier har taushetsplikt
  • Behandlingen er gratis

Undervisningspakke

Presentasjon til undervisning Manus til undervisning

Handout til deltakere

Veileder for bruk av undervisningspakken​
Spørsmål og svar
Informasjonsfilmer på ulike språk (YouTube)


Kontaktinformasjon

​Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss:

Hege S. Bjelkarøy
Tuberkulosekoordinator

Solveig H. Midtvedt
Lærings- og mestringssenteret

​​English version

Trust and knowledge - a tuberculosis training program


Fant du det du lette etter?