IHR Interaktiv henvisning og rekvirering

Legekontorer kan nå sende elektroniske henvisninger og rekvisisjoner direkte til bildediagnostikk og laboratorier ved Vestre Viken Helseforetak.

​Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som brukes av fastlegene for rekvirering av laboratoriemedisin og henvisning til røntgenundersøkelser, og det integreres mot både legekontorenes journalsystemer og helseforetakets fagsystemer. Det betyr at bestillinger gjøres via legekontorenes journalsystem, med blant annet mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

For å ta IHR i bruk:

Legekontor som benytter Infodoc, WinMed2, CGM Allmenn og SystemX kan ta IHR i bruk.

Dedikerte etikettskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av sykehuset. Nødvendig opplæring/oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Ta kontakt på telefon 32 80 41 30 for nærmere informasjon eller avtale om å ta IHR i bruk.

Med IHR-løsningen kan legekontoret:

  • Rekvirere analyser til alle laboratorier i samme operasjon.
  • Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som sykehuset tilbyr.
  • Opprette egne kliniske «bestillingsgrupper» med analyser for rekvirering til lab.
  • Henvise til alle typer radiologiske undersøkelser.
  • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
  • Oppnå bedre kvalitet i informasjonen ut fra ønsket analyse og undersøkelse, slik at laboratoriet mottar nødvendig informasjon.
  • Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert.
Les på Helse Sør-Øst sin nettside: Fornøyd med elektronisk henvisning og rekvirering

Les mer om løsningen og se en film på leverandøren Evry sin nettside.