Immunfaktorer ved alvorlig depresjon. En naturalistisk oppfølgingsstudie.

Studien vil undersøke endringer i immunsystemets signalstoffer – cytokiner - ved depresjon, og etter behandling. Videre undersøkes en hypotese om at slike immunendringer er knyttet til depresjon gjennom endringer i tryptofan-metabolismen, og dermed påvirker hjernens signalssystemer. Studien sammenligner funn hos ikke-medisinerte deprimerte pasienter før behandling med friske kontrollpersoner, og med funn hos de samme pasientene etter behandling.

Utførende enhet

Studien utføres ved Ringerike distriktpsykiatriske senter (DPS).

Prosjektstart og -slutt

Studien hadde sin start i 2007 og vil etter planen avsluttes i løpet av 2018.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Ole Andreassen

Prosjektleder og hovedveileder
Oslo universitetssykehus (OUS)

Samarbeidspartnere

Universitetet i Antwerpen.
Oslo universitetssykehus.
Universitetet i Lund.

Finansiering

Studien finansieres av Vestre Viken HF.

Fant du det du lette etter?