Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Vestre Viken og Incendium AS inngår avtale om innovasjonspartnerskap for prosjektet «Videosamtale med AMK».

 


Vestre Viken har blitt tildelt midler fra Innovasjon Norge til å utvikle løsninger for prosjektet «Videosamtale med AMK» i samarbeid med næringslivet.
Det innovative prosjektet går nå inn i neste fase etter at Vestre Viken nå har inngått innovasjonspartnerskap med det danske selskapet Incendium AS og deres samarbeidspartnere, etter en omfattende offentlig anbudsprosess.
Målet er å lage en løsning for videosamtale som mellom innringer som ringer 113 og AMK-sentralen. Legevakten i Drammen er også en samarbeidspartner i prosjektet.

Riktigere forståelse av situasjonen

Videosamtale kan potensielt redde flere liv.
I tillegg til lyd vil video gi AMK-operatørene bedre situasjonsforståelse for å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell, forteller Lise-Mette Lindland, som er prosjektleder for «Videosamtale med AMK».

Det å kunne se det samme som innringer vil kunne føre til færre misforståelser – og kan gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjonen. Det er operatøren som initierer når videoanrop skal brukes.
Målet er å være i gang med testing hos AMK Drammen i løpet av høsten.

Innovasjonspartnerskap – Et samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.  

I tillegg til pengestøtten som prosjektet har fått bistår Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet med rådgivning og kompetanse i prosjektperioden.


Utfordring og behovsbeskrivelse

Ved behov for akutt helsehjelp ringer publikum 113, og kommer i telefonisk kontakt med en operatør på AMK. Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Samtidig må løsningen kunne ivareta krav til dokumentasjon som vil gjelde AMK.

Dagens IKT-løsninger på AMK består i hoved sak av tre adskilte software løsninger med tette integrasjoner. Disse løsningene har full nasjonal utbredelse:

 1. Integrated Communication and Control System (ICCS)
  er en server med betjeningsprogramvare og kommunikasjonsgrensesnitt både mot Nødnett og offentlig nett og utgjør kjernen i nødetatenes kommunikasjonssentralløsninger. ICCS gir operatøren oversikt over radioterminalressurser, radioterminalanrop, talegrupper og innkomne telefonsamtaler. 

 2. Akuttmedisinsk informasjonssystem (AMIS)
  er et hendelsesregisteringsverktøy og er en del av pasientens journal.

 3. Transmed
  sørger for at man kan se alle ambulanser i det integrerte kartet samt ha full oversikt over hvilke oppdrag som er knyttet til den enkelte ambulanse.

Markedsdialog- sluttrapport

Sluttrapport fra behovskartleggingsfasen

Sluttrapport fra behovskartleggingsfasenVedlegg til sluttrapport fra behovskartleggingsfasen

Presentasjoner og film fra dialogkonferansen

Presentasjonene fra dialogkonferansen:

Velkommen og intro til Vestre Viken ved Halfdan AassPresentasjon av dagen ved Therese Wiik JahnsenPresentasjon av prosjektet ved Hans-Christian PlatouKræsjkurs i AMK ved Lise Mette LindlandIKT-systemer ved Terje PettersenDialog og innovasjonspartnerskap ved Cecilie Møller EndresenBehov og rammer knyttet til videoløsning ved Live KvellandOppsummering og veien videre

Alle filmene fra dialogkonferansen finner du på YouTube

Prosjektets faser

Prosjektet  er nå i utviklingsfasen og vil sammen med Inncendium med partner utvikle en videoløsning for AMK.


 


Prosjektets faser.png

Klikk her eller på bildet for å se større versjon av prosjektets faser som PDF

Kort om innovasjonspartnerskap

Prosedyren Innovasjonspartnerskap brukes ved anskaffelse av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Innovasjonspartnerskapet legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør.

I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

 • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
 • Det kan inngås innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører.
 • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
  Etter hver fase skal delmål evalueres, før man går videre til neste fase.
 • Oppdragsgiver kan, basert på ikke oppnådde delmål, avslutte innovasjonspartnerskapet.
 • Oppdragsgiver har mulighet til å anskaffe den ferdige løsningen som er utviklet gjennom innovasjonspartnerskapet uten å gå ut i ny konkurranse.

Oppdragsgiver vil betale vederlag underveis i utviklingsprosessen til leverandørene som deltar i partnerskapet.

Kontakt

Ved spørsmål ta gjerne kontakt:

Prosjektleder Lise-Mette Lindland
SBLLIS@vestreviken.no
Mobil: 926 68607

Innovasjonsrådgiver Anne Bergland
anne.bergland@vestreviken.no
Mobil: 934 01 507

Fant du det du lette etter?