HELSENORGE

Aldring og helse hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Habiliteringssenteret inviterer til webinar.

Målgruppe

Fagpersoner som jobber i bolig/arbeidssted for personer med psykisk utviklingshemming.

Hensikt

Bidra til god kvalitet i tjenester og økt livskvalitet hos voksne og eldre med psykisk utviklingshemming gjennom kunnskapsformidling til helse- og omsorgspersonell.

Innhold

Tema dag 1

Aldring og helse
v/nevrolog Merete Undeland

Kognitiv funksjon ved aldring og demens
v/psykologspesialist Hanne Simensen

Tema dag 2

Utfordringer ved aldring
v/vernepleier Randi Eimhjellen

Tilrettelegging og tiltak
v/vernepleier Randi Eimhjellen

Med forbehold om endringer i programmet.

Fant du det du lette etter?