Aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til webinar.
Målgruppe:
Fagpersoner som jobber i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Hensikt:
Bidra til god kvalitet i tjenester og økt livskvalitet hos voksne og eldre med utviklingshemming gjennom kunnskapsformidling til helse- og omsorgspersonell.

Tema for dag 1 (10.11.12)
  • Aldring og Helse v/nevrolog Merete Undeland
  • Kognitive endringer ved demens v/psykolog Hanne Simensen

Tema for dag 2 (11.11.21)
  • Utfordringer ved aldring v/vernepleier Randi Eimhjellen
  • Tilrettelegging og tiltak v/vernepleier Randi Eimhjellen

Med forbehold om endringer i programmet.
Fant du det du lette etter?