HELSENORGE

Diabetes type 2, HSS

Vestre Viken inviterer til to dagers kurs på HSS for deg som har diabetes type 2. Hensikten med kurset er å bidra til økt kunnskap og forståelse om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få god kontroll på blodsukkeret.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding når deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen
Emner på kurset:

 • Sykdom, diagnose og behandling
 • Føtter
 • Hva trenger du å vite om diabetes?
 • Innlegg om fysisk aktivitet
 • Blodsukkermåling
 • Forebygging og behandling av senkomplikasjoner
 • Tannhelse
 • «Fysisk aktivitet i praksis»
 • Kosthold
 • Frisklivssentralen – tilbud
 • «Sjef i eget liv»
På kurset treffer du helsepersonell som daglig jobber med diabetes og en bruker som deler erfaringer. I tillegg treffer du andre med diabetes. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves av de fleste som veldig nyttig.
Fant du det du lette etter?