HELSENORGE

Fagdag - barn som pårørende

Velkommen til fagdag om barn som pårørende i Drammen! Hvordan er det å vokse opp med foreldre med alvorlige helseutfordringer,
og hva kan helsepersonell gjøre?

Program:

12.00 Velkommen v/Ingvild Olstad Andersen, samhandlingssjef, Drammen sykehus.

12.05 Erfaringer og hindringer når man snakker med barn som har foreldre som ruser seg.
           Turid Wangensteen, forsker, Ph.D, barnevernspedagog, Tyrilistiftelsen.

12.50 Pause

13.00 Turid Wangensteen fortsetter ….

13.45 Pause

14.00 «Å leve i et jordskjelv-område».
          Hvordan ungdom med alvorlig somatisk syk forelder ser på mental helse, og
          hva de opplever som helsefremmende samtaler.
          Anne Faugli, forsker/
overlege, Ph.D, Vestre Viken.

14.45 Informasjon og muligheter for samarbeid
           v/barnevernkonsulent Tone Øvereng, barneverntjenesten i Drammen kommune

15.15 Oppsummering og takk for i dag v/Kari Lund.

Det serveres enkel lunsj fra kl. 11.30

Påmelding innen 1.juni til Ingunn Skiaker ingunn.skiaker@vestreviken.no

Invitasjon

Fant du det du lette etter?