HELSENORGE

Pårørende til personer med psykisk lidelse, Kongsberg

Vestre Viken inviterer til undervisning og dialog for pårørende til personer med psykisk lidelse.
Hensikten med seminaret er å belyse pårørenderollen:

- Hva familien/pårørende trenger å vite for å være til hjelp
- Sorgen over det som ikke ble som man tenkte
- Hvordan er det å stå i pårørenderollen
- I skjæringspunktet mellom familierelasjon og hjelper

Agenda

  • 17.30-18.15: Velkommen ved Hilde N. Nymoen, rådgiver i Bedre Pårørende-Samarbeidsprosjektet/leder av nettverket for barn som pårørende og Solveig Skaug, representant for Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 
  • Pause –det serveres frukt og kake
  • 18.40-20.00:Visning av verktøy til bruk for mestring av pårørenderollen og dialog rundt temaet
  • 19.45-20.00: Oppsummering og avslutning 

Fant du det du lette etter?