HELSENORGE

Partnerskapsmøte for Helsefelleskapet Vest-Viken 2022

I samarbeid med Kommunehelsesamarbeidet (KHS) ønsker Vestre Viken samarbeidspartnere velkommen til partnerskapsmøte for Helsefelleskapet Vest-Viken.

Program

Velkommen kl. 12:30

Siri Hatlen, styreleder i Vestre Viken
Ordfører fra kommunehelsesamarbeidet

Helsefelleskapet Vestre Viken status etter ett år

Grete Syrdal, avtroppende leder strategisk samarbeidsutvalg og leder av samarbeidsstyret
Rune Kløvtveit, leder av brukerutvalget i Vestre Viken
Håvard Haga, representant for fastlegene

Vår felles helsetjeneste – Vestre Viken utviklingsplan

Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken

Pause

På rett vei? – Fire prioriterte grupper i helsefellesskapet

  • skrøpelige eldre - kommentar fra kommune
  • barn og unge - kommentar fra kommune
  • pasienter med flere kroniske lidelser - kommentar fra kommune
  • personer med alvorlig psykiske lidelser og rusproblem – kommentar fra kommune

Spørsmål og kommentarer

Digital transformasjon – hva betyr det for vår felles helsetjeneste

Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst

Oppsummerende refleksjoner eller kommentarer

Avslutning kl. 15:00

Her kan du lese nyhetssak fra Partnerskapsmøte fredag 4. februar 2022.

 

   

Illustrasjon av helsefagfolk. 

Fant du det du lette etter?