Webinar om 1-årig BET-Recoveryutdanning

BET-avdelingen ved Blakstad sykehus inviterer alle interesserte til å delta på webinar om 1-årig BET-Recoveryutdanning.

1-årig BET-Recoveryutdanning

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak går sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning, med oppstart 13. juni 2022.

* BET = Basal eksponeringsterapi.

Se mer om 1-årig BET-Recoveryutdanning her

Komplementær Ytre Regulering

Utdanningen lener seg i stor grad på samhandlingsstrategien Komplementær Ytre Regulering (KYR), som du kan lese mer om her   
KYR er utviklet for å stoppe og reversere negative samhandlingsmønstre, og har fokus på å styrke pasientenes autonomi og fremme funksjonell selvregulering.

Delta på webinar

BET-avdelingen ved Blakstad sykehus inviterer alle interesserte til å delta på webinar om utdanningen torsdag 21. oktober kl. 12:15–13:15. På webinaret vil du få ytterligere informasjon om undervisningsform og faglig innhold.
 
Webinarrommet står åpent, og info om hvordan du deltar kommer.
 
På vegne av Universitetssykehuset Nord Norge og Vestre Viken helseforetak

Velkommen!

Fant du det du lette etter?