Analyser for Epstein-Barr-virus EBV

Avdeling for laboratoriemedisin avvikler tilbudet om analyse for heterofile antistoffer (Monospot) på polikliniske prøver.

Undersøkelse for EBV-spesifikke antistoffer utføres nå alle hverdager, og har høyere sensitivitet. Monospot har ingen kvalitetsfordel, og svartiden er ikke lenger vesentlig kortere enn for spesifikke antistoffer. Monospot kan fremdeles ha en plass som hurtigtest på legekontoret.