Bytte av total-B12 til aktivt B12 i Vestre Viken HF

14. oktober 2019 vil Avdeling for laboratoriemedisin bytte ut måling av total- B12 med måling av aktivt B12 (holotranskobalamin) ved Bærum-, Drammen-, Kongsberg-, og Ringerike sykehus.

Bakgrunn/dagens situasjon:

Vitamin B12 er i blodet bundet til to proteiner: haptokorrin og transkobalamin. Haptokorrinbundet B12 er sirkulerende depotform, mens transkobalaminbundet B12 er den biologisk aktive formen. Når man måler total-B12, får man med alt som er bundet til begge proteinene.

Sirkel som beskriver mengde inaktivt og aktivt B12 for total B12.

Gjeldende anbefaling er å supplere med måling av MMA (Metylmalonsyre) der hvor total-B12-verdier er under ca. 250–300pmol/L. Høy MMA indikerer B12-mangel.

Nivå av haptokorrin bestemmer nivå av total-B12. Bindeproteinet varierer veldig i befolkningen, og lave verdier gir lav målt total-B12 uten at det nødvendigvis er reell B12-mangel.

Lave nivåer av haptokorrin finner man:

  • som naturlig genetisk variasjon. Ca. 15 % av befolkningen har lavt nivå
  • hos gravide (inntil 50 % redusert)
  • hos personer som bruker østrogentilskudd

En MMA-verdi vil kunne gi avklaring om det er reell B12-mangel eller ikke.

Vær oppmerksom på at MMA alltid må vurderes sammen med nyrefunksjonen, da redusert nyrefunksjon ofte gir forhøyet MMA uten at det er B12-mangel.

Total-B12 har lav positiv prediktiv verdi, det vil si at man ikke kan stole på en lav verdi. Den har imidlertid god negativ prediktiv verdi. Måles en høy verdi er det liten sannsynlighet for mangel.

Nytt:

De siste årene har det blitt utviklet gode metoder for å måle kun den aktive formen av B12, dvs. det som tas opp av cellene.

Fordeler med aktivt B12:

  • Ikke utsatt for den store variasjonen i bindeprotein som total-B12
  • God analyse for B12 mangel hos gravide og personer som bruker østrogentilskudd
  • God analyse hos nyrepasienter, hvor det ellers kan være vanskelig å tolke en høy MMA-verdi
  • Kan brukes for å kontrollere en korrigert mangel, der hvor det i dag er anbefalt å måle MMA

Aktivt B12 har som total-B12 en høy negativ prediktiv verdi.

Aktivt B12 har en mye bedre positiv prediktiv verdi enn total-B12.

Et lavt resultat under referanseområdet (referanseområde voksne >31pmol/L)* gir høy sannsynlighet for B12-mangel. For å bedre sensitiviteten vil laboratoriet automatisk måle MMA der hvor man får aktivt B12 i et «gråsoneområde» med verdier fra 32-45pmol/L (33-54pmol/L ved Ringerike sykehus). Da vil man finne omkring 90 % av de pasientene som har reell mangel. Det vil heretter derfor være begrenset behov for å rekvirere MMA.

Fra 14. oktober 2019 får man ikke lenger rutinemessig analysert total-B12.

Allerede rekvirerte total-B12 vil utgis som aktivt B12.

* Det er ikke etablert eget referanseområde for barn foreløpig, men det vil etableres så fort det finnes data på dette.