COVID-19-serologi ved Vestre Viken

Fra uke 19 2020 kan vi tilby serologisk analyse for COVID-19 i Vestre Viken.

Analysene som tilbys (samlet) er SARS-CoV-2 IgG og SARS-CoV-2 IgM, og vil være tilgjengelig i IHR under pakkenavnet «Covid-19 serologi».

Analysen kjøres på en automatisert ELISA-plattform på vanlige serumprøver, og vi vil i starten ha en kapasitet på inntil 600 prøver pr dag 5 dager i uken. Vi har forståelse for at dette er en etterspurt analyse. Vi regner også med forståelse for at vi med denne kapasiteten ikke kan klare å analysere en stor andel av befolkningen på veldig kort tid. Rekvireringen bør derfor være målrettet.

Vi tenker at følgende pasientgrupper vil ha mest nytte av undersøkelsen i denne fasen:

  • Ansatte i helsevesenet
    (fortrinnsvis med konkret symptomhistorikk eller eksponeringshistorikk).

  • Smitteoppsporing hvor PCR undersøkelse ikke ble prioritert.

  • Kartlegging rundt spesielt sårbare pasienter/institusjoner.

Vi vil ha økt vår kapasitet betydelig før sommeren, slik at analysen vil kunne tilbys til et bredere lag av befolkningen på et senere tidspunkt.

Litt om analysen:

  • Vi har i vår validering påvist antistoffer hos alle pasienter i sent forløp, dvs 2 uker etter symptomstart og bekreftet positiv PCR.

  • Ved under 2 ukers sykehistorie vil kun en andel av pasientene ha antistoffer. Fravær av antistoffer kan dermed ikke utelukke infeksjon siste 2 uker.

  • Vi har foreløpig ikke kunnskap om hvor lenge antistoffer vedvarer, tilstedeværelse av antistoffer relateres til tidspunkt for symptomer.

  • Vi har foreløpig ikke kunnskap om hvorvidt asymptomatiske pasienter eller pasienter med mild sykdom utvikler antistoffer.

Vi kommenterer våre resultater etter følgende algoritme:
​IgG​IgM​Kommentar
​-​-​Utelukker ikke aktuell infeksjon.
​-​+Forenelig med aktuell infeksjon. Klinisk vurdering. Evt PCR-analyse etter FHIs testkriterier, alternativt kontrollprøve etter 2 uker mhp IgG-utvikling.​
​+​-Aktuell eller tidligere gjennomgått infeksjon. Klinisk vurdering. Evt PCR-analyse etter FHIs testkriterier.​
​+​+​Aktuell eller nylig gjennomgått infeksjon. Klinisk vurdering. Evt PCR-analyse etter FHIs testkriterier.

Vi vil presisere at analysen ikke er egnet i diagnostikk av aktuell sykdom og vurdering av smittsomhet.

Roar Bævre-Jensen

Spesialist i medisinsk mikrobiologi og indremedisin
Avdelingsoverlege hos Medisinsk mikrobiologi, ved Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken HF.