Endring av analysedager for immunsuppressiva

Analysedager for immunsuppressiva ved laboratoriet i Drammen blir nå endret. Fra og med 15. oktober 2018 analyseres immunsuppressiva (ciklosporin, takrolimus, sirolimus og everolimus) på følgende ukedager ved laboratoriet i Drammen: Mandag, onsdag og torsdag.

Bakgrunn

Etter ønske fra klinikere endrer vi nå analysedagene, dvs. fredag byttes til torsdag. Vi håper at dette vil oppleves som en forbedring av tilbudet vårt ut til avdelingene.  

Tidsfrist for prøvemottak på mandag, onsdag og torsdag og svartid

 • Bærum sykehus og legekontorer i tilhørende område:

  Prøvene må være mottatt på laboratoriet på Bærum sykehus innen kl. 08:45 på analysedagene for at svaret skal foreligge i DIPS/IHR påfølgende virkedag.
   
 • Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus og legekontorer i tilhørende område:

  Prøvene må være mottatt på laboratoriet på Drammen sykehus innen kl. 12:00 på analysedagene for at svaret skal foreligge i DIPS/IHR påfølgende virkedag.
   
 • Analysesvar

  Analysesvaret foreligger vanligvis påfølgende virkedag innen kl. 12:00.

 • Hasteprøver

  Hasteprøver som faller utenom tidspunktene for laboratoriets kjøringer må sendes til Rikshospitalet for analysering.

Ta gjerne kontakt med laboratoriet for spørsmål eller utdypende informasjon

Telefon 1 til laboratoriet: 32 80 40 18
Telefon 2 til laboratoriet: 32 80 40 13