HELSENORGE

Forventet svartid på koronaprøver per 06. april 2020

Seksjon for medisinsk mikrobiologi ved Drammen sykehus analyserer koronaprøver både hverdager og helg.

Det kjøres flere oppsett med koronaprøver alle ukedager (inkludert påsken):

  • Prøver fra de ulike sykehusområdene i Vestre Viken sendes flere ganger daglig med bud til Drammen for å sikre raskest mulig diagnostikk (ta kontakt med LAB på nærmeste sykehus for mer informasjon).
  • Prøver som skal med på første oppsett må leveres Drammen senest kl. 08:00 og prøver som skal være med på siste oppsett må leveres Drammen før kl. 16:30.

Alle dager er første oppsett normalt sett ferdig i 12-13 tiden, og siste oppsett mellom kl. 20:00 og 21:00.

Prøvene analyseres så raskt som mulig, og elektroniske svar sendes ut fortløpende. Alle positive prøvesvar på eksterne prøver blir ringt ut til kommuneoverlegene.