HELSENORGE

Helicobacter pylori-test endres

Avdeling for laboratoriemedisin endrer diagnostikk for Helicobacter pylori-påvisning fra urea pusteprøve til antigenpåvisning i feces fra 15. oktober 2020.

Det er godt dokumentert at testen har god sensitivitet og spesifisitet, og den er et godt alternativ til urea pusteprøve.

Spesielle pasientgrupper

  • For små barn og pasienter med terminal nyresvikt presterer testen bedre enn urea pusteprøve.

  • For pasienter som har gjennomgått partiell gastrektomi har testen noe lavere sensitivitet, det er derfor viktig at det informeres om i rekvisisjonen.

  • Testen er ikke egnet for Helicobacter pylori-påvisning hos pasienter som har kirrhose eller pågående gastrointestinal blødning på grunn av for lav diagnostisk nøyaktighet. I disse gruppene bør man derfor benytte seg av annen diagnostikk.

Medikamenter

Det anbefales at protonpumpehemmere seponeres 2 uker før testen gjennomføres, og at antibiotika og vismutholdige legemidler seponeres 4 uker før, da pågående behandling med disse legemidlene gir redusert sensitivitet. H2-blokkere har ikke like stor effekt på testens sensitivitet, og kan brukes dersom det er nødvendig.

Rekvirering

Prøven kan rekvireres i DIPS, DIPS interactor og Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) fra 15. oktober 2020. Prøven heter Helicobacter FECES.

Prøvetaking

Prøven tas på rent glass uten tilsetning, og det er ønskelig med 5-10 ml feces, dvs. ca. ¼ fullt glass.

Oppbevaring, holdbarhet

Etter at prøven er tatt, bør den oppbevares i kjøleskap, og ikke mer enn 3 dager før den analyseres. Det er derfor ønskelig at pasienten leverer inn prøven mandag til onsdag. Ved oppbevaring mer enn tre dager bør den fryses, ellers vil sensitiviteten reduseres.

Svartid

Svartid vil normalt være 2-7 dager.

Urea pusteprøve etter 15. oktober 2020

Enkelte legekontor og poliklinikker har fortsatt igjen testkit til urea pusteprøve, det vil derfor være mulig å rekvirere denne testen frem til 1. januar 2021. Det er ikke lenger mulig å bestille nye testkit.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål rettes til Avdeling for laboratoriemedisin ved Medisinsk biokjemi.