HELSENORGE

Opprettelse av ny farmakologisk genanalyse: statintransportøren (SLCO1B1)

Fra og med 9. september 2019 vil genanalysen SLCO1B1 tilbys ved avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken.

Genet SLCO1B1 koder for transportproteinet OATP1B1. Dette proteinet transporterer statiner fra blod til lever, der legemidlet utøver sin terapeutiske effekt.

Bakgrunn:

Noen pasienter er bærere av en variant (*5) som gir redusert aktivitet i dette transportproteinet. De vil kunne få unormalt høy serumkonsentrasjon av statiner og dermed økt risiko for doseavhengige bivirkninger som f.eks myopati.

Indikasjon:

Aktuelt ved utredning av bivirkninger (spesielt muskelbivirkninger) ved bruk av simvastatin (Zocor®) og atorvastatin (Lipitor®), som er statinene som påvirkes mest av SLCO1B1-variasjon.

Aktuelt ved utredning av signifikant CK/leverenzymstigning i forbindelse med simvastatin - eller atorvastatinbehandling.

Retningslinjer for utredning av statinassosierte muskelsymptomer se: European Heart Journal (2015) 36, 1012–1022. doi:10.1093/eurheartj/ehv043

Prøvemateriale og svartid:

  • EDTA-fullblod minimum 0,5 mL
  • Ingen restriksjoner i forhold til prøvetakingstidspunkt
  • Svar vil vanligvis foreligge i løpet av 2 uker

Svarvarianter:

  • SLCO1B1 *1/*1 innebærer «normal» risiko for myopati
  • SLCO1B1 *1/*5 innebærer intermediær risiko for myopati
  • SLCO1B1 *5/*5 innebærer høyere risiko for myopati
       

Ta gjerne kontakt med laboratoriet for spørsmål eller utdypende informasjon.

Med vennlig hilsen
Avdeling for laboratoriemedisin ved:

Elena Kvan
Overlege farmakologi

Ulla Enger
Overbioingeniør

Bess Frøyshov
Avdelingsoverlege