Oppstart av farmakogenetiske analyser i Vestre Viken

Avdeling for laboratoriemedisin, seksjon Drammen vil fra 17. september 2018 tilby farmakogenetiske analyser.

Repertoaret vil hovedsakelig bestå av CYP-genotyping. Cytokrom P450 (CYP)-enzymene er en samling hemeholdige enzymer som står for omsetting (metabolisering) av en rekke legemidler.

Genotyping er aktuelt ved avvikende behandlingsrespons og/eller i tilfeller med høy eller lav serumkonsentrasjon i forhold til dosering. Enkelte behandlingsprotokoller anbefaler/krever også genotyping før oppstart av visse type legemidler. Genotyping kan være aktuelt ved avvikende behandlingsrespons ved tidligere behandling. Følgende analyser vil tilbys enten som enkeltanalyser eller inngå i «pakker»:

Enkeltanalyser:

  • CYP 2C9
  • CYP 2C19
  • CYP 2D6
  • CYP 3A5
  • TPMT (Tiopurinmetyltransferase- omsetting av Tiopuriner)
  • SLC6A4 (Serotonintransportør)

Pakker:

  • SSRI-panel:
  • SLC6A4 (serotonintransportøren), CYP 2C19 og CYP2D6.
  • CYP-screening:
  • CYP 2C9, 2C19 og CYP2D6.

De farmakogenetiske analysene rekvireres via «gammelt» rekvisisjonsskjema eller elektronisk som tidligere. Nytt rekvisisjonsskjema der farmakogenetiske analyser inngår, vil bli sendt ut fortløpende.

For å kunne gi en fortolkning av resultatet må indikasjon for genotyping opplyses om på rekvisisjonen (bivirkning, terapisvikt, høy/lav serumkonsentrasjon og annet).

Alle legemidler i bruk må også opplyses om, da årsaken til avvikende behandlingsrespons kan skyldes andre interagerende legemidler (enzymhemmere, enzymindusere etc.) som kan påvirke aktuell legemiddelrespons eller evt. en kombinasjon av genetikk og interagerende legemidler. Disse prøvene vil da kommenteres av legespesialist i klinisk farmakologi.

Det kreves EDTA-fullblod til de farmakogenetiske analysene. Svartid vil vanligvis være ca. 2 uker.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Avdeling for laboratoriemedisin, seksjon Drammen

Telefon 1: 32 80 40 18
Telefon 2: 32 80 40 13
Telefon 3: 32 80 39 84 (lege)

Med vennlig hilsen

Elena Kvan

Seksjonsoverlege

Ulla Helene Enger

Overbioingeniør

Bess Frøyshov

Avdelingsoverlege