HELSENORGE

Red cell distribution width, RDW-CV%

fra 1. april 2020 utgir Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken RDW-CV% som del av hematologisk status.

Om analysen

Ved analysering av røde blodlegemer beregnes gjennomsnittsvolumet av cellene, MCV (mean corposcular volume). I tillegg beregnes variasjonen i cellenes volum, angitt ved RDW-CV%.

En homogen erytrocyttpopulasjon vil ha lav RDW-CV %.

Tolkning

RDW-CV% brukes til vurdering av anisocytose.

Dette benyttes primært ved utredning av anemier. Ses ofte økt ved jernmangelanemi, men vanligvis ikke ved anemi ved kronisk sykdom og kan derved bidra til å skille mellom disse tilstandene.

Vurderes ofte sammen med antall retikulocytter.

Vi utgir RDW-CV% som del av hematologisk status (CBC Complete Blood Count) fra 1. april 2020

Vennligst kontakt Avdeling for laboratoriemedisin ved eventuelle spørsmål.