Helsenorge

Stor pågang på laboratorietelefonen – dette forsinker diagnostikken

Laboratoriet opplever stor pågang på telefon. Dette forsinker diagnostikken.

Det er kun kommuneoverleger og leger uten elektronisk svaroverføring som kan ringe til mikrobiologisk laboratorium mellom klokken 14.00 og 16.00.

Vi ber om at leger kun ringer hvis det haster spesielt med å få ut et negativt prøvesvar. Alle positive prøvesvar vil bli ringt ut. Dette opplyser avdelingssjef  ved avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken HF