Total-Kalsium-analyse har vært for høy ved Kongsberg sykehus

Resultat fra analysen Total-Kalsium har ligget for høyt på Kongsberg sykehus i perioden fra 1. februar 2019 til 20. mars 2019, slik at pasientsvar som er utgitt i dette tidsrommet kan være opptil 0,1 mmol/L for høye.

Nivået justeres slik at analysen vil ligge i et korrekt nivå fra 21. mars 2019.

Fritt- Kalsium ligger i riktig nivå og pasientsvar utgitt i samme periode er korrekte for denne analysen.

Vi beklager om dette har hatt konsekvenser for deres pasienter.

Mvh.
Bess Frøyshov
Avdelingsoverlege
Medisinsk biokjemi