HELSENORGE

Viktig informasjon vedrørende forsendelse av blodprøver i post

Posten avvikler postombringing på lørdager fra om med 5. mars 2016. Blodprøver som sendes på fredager vil derfor ikke ankomme laboratoriet før påfølgende mandag.

​På bakgrunn av denne endringen ber vi om at prøver ikke sendes med post på fredager, da mange prøver ikke kan analyseres ved ankomst pga problemer med holdbarhet.

Følgende prøver kan ikke sendes med post på fredager:

  • Hematologiprøver
  • Klinisk kjemi
    En del spesial analyser blant annet: BNP, D-dimer, Digoxin, Digitoxin, Fibrinogen, Komplement C3, Komplement 4.
  • Mikrobiologiske prøver:
    Clostridium difficile, (Se VV-MIK Clostridium difficile toxin A+B.). Dersom legekontoret har fryseboks, kan prøven fryses over helg i -20°-fryser.

Informasjon om holdbarhet for ulike analyser finnes for øvrig i Analyseoversikten på våre internettsider www.vestreviken.no/lab

I spesielle tilfeller hvor det haster med å få prøvesvar kan pasienten henvises til vår poliklinikk for prøvetaking.
Ta kontakt med nærmeste laboratorium for å avtale dette.

Kontaktinformasjon: www.vestreviken.no/lab