HELSENORGE

Leger i spesialisering (LIS)

I Vestre Viken utdanner vi leger i 32 forskjellige spesialiteter.

leger i spesialisering i aksjon
SPESIALISTUTDANNING. Akutt- og mottaksmedisin er en av 32 spesialiteter i Vestre Viken.

​Ny forskrift for spesialistutdanning for leger (LIS) trådte i kraft 1. mars 2017. Den nye forskriften gjelder for leger i spesialistutdanningens første del fra 1. september 2017 og for spesialistutdanningens 2. og 3. del fra 1. mars 2019. Det er en overgangsordning på tre år.

Lege i spesialisering, del 1

Del 1 av spesialistutdanningen er felles for alle og erstatter dagens turnusordning. Som tidligere består tjenesten av 12 måneder i helseforetak og seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vestre Viken ansetter 42 LIS1 hvert halvår, fordelt på Drammen, Bærum,  Ringerike og Kongsberg sykehus. Ni av 16 LIS1 som er tilknyttet Drammen sykhus går i tre-delt tjeneste med rotasjon til enten voksenpsykiatrien på Blakstad eller Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUPA) i Drammen. For de øvrige sykehusene tilbyr vi to-delt tjeneste, seks måneder på kirurgisk avdeling og seks måneder på medisinsk avdeling.

Lege i spesialisering, del 2 og 3

I ny spesialistutdanning har alle grenspesialiteter blitt hovedspesialiteter, og i Vestre Viken utdanner vi leger i 32 forskjellige spesialiteter.

Del 2 av spesialistutdanningen er felles kompetanseplattformer for grupper av fag, det vil si kirurgiske og indremedisinske fag.

Del 3 av spesialistutdanningen er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har del 2 går direkte fra del 1 til del 3.

Ny spesialistutdanningen baseres på oppnåelse av læringsmål, og i tillegg til fagspesifikke læringsmål er det innført læringsmål innen utøvelse av legerollen som er felles for alle spesialiteter og strekker seg over hele utdanningsløpet.

Disse felles kompetansemålene omhandler temaer innen etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, opplæring av pasienter og pårørende, helsesystemkunnskap, forskningsforståelse og kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lover, samhandling, ledelse og organisering.

Utdanningsplaner per spesialitet

Vi utdanner leger i følgende 32 forskjellige spesialiteter:

A-F

Akutt- og mottaksmedisin
Anestesiologi
Barne- og ungdomspsykiatri
Barnesykdommer
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Fordøyelsessykdommer
​•​ Fysikalsk medisin og rehabilitering​
​• Fødselshjelp og kvinnesykdommer

G-K

Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Indremedisin
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi

L-O

Lungesykdommer
Medisinsk biokjemi
Medisinsk mikrobiologi
Nevrologi
Nukleærmedisin
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedisk kirurgi

P-Å

Patologi
Psykiatri
Radiologi
Revmatologi
Rus- og avhengighetsmedisin
Urologi
Øre-nese-halssykdommer
Øyesykdommer

Nyttige lenker

Våre ledige stillinger for LIS 2/3 finner du under Jobb hos oss

Les mer om spesialistutdanning for leger på Helsedirektoratets nettsider
Nasjonal nettside for leger i spesialisering - med informasjon om utdanningen, Kompetanesportalen og kurs

Alle stillinger for LIS 1-stillinger, både hele løp og restplasser, publiseres på Helsedirektoratets stillingsportal

​Felles kompetansemål for leger i spesialisering​

Fant du det du lette etter?