Felles kompetansemål

I 2017 kom det en ny forskrift for spesialistutdanning for leger (LIS). En av de store endringene var det ble innført felles kompetansemål for legene, i alle ledd av spesialiseringen.

 

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett med læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS1 - 3). Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanse alle leger må ha som legespesialist. Et annet navn på FKM kunne ha vært "De syv legeroller"

syv legeroller.png

At dette nå får en sentral plass i spesialistutdanningen av leger er en erkjennelse av legerollen er mer enn bare medisinsk fagekspertise; at det er elementer av kommunikasjon, ledelse, etikk og andre fagfelt i det å praktisere medisin.

FKM læringsmål består av 74 læringsmål (50 LIS1 og 24 i LIS2/3), og er inndelt i følgende 10 områder:

  • ​Etikk
  • Forskningsforståelse
  • Kommunikasjon
  • Kunnskapshåndtering
  • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Lovverk
  • Pasient- og brukermedvirkning
  • Pasient- og pårørendeopplæring
  • Samhandling​
  • ​Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse​

​I tillegg til nasjonalt anbefalte kurs, har vi lokale læringsaktiviteter innenfor klinisk praksis, internundervisning, lokale kurs, gruppeveiledning, veiledning, simulering, ferdighetstrening som LIS også må utføre før læringsmålet kan godkjennes. Dersom det i enkelte spesialiteter vil være behov for mer avansert kompetanse på disse områdene, vil dette være formulert i læringsmål for den aktuelle spesialitet.​

For en oversikt over Vestre Vikens læringsaktiviteter innen FKM:

årshjul felles kompetansemål


Klikk deg inn på Felles kompetansemål LIS-utdanning - Spesialisthelsetjenesten​ 
for å få en overordnet oversikt over temaene i felles kompetansemål samt lenke til Helsedirektoratets FKM-sider, og informasjon om kurset i administrasjon og ledelse, som arrangeres av de regionale utdanningssentrene. 

Fant du det du lette etter?