Helsefaglig

Kurs og aktiviteter for helsepersonell

09.03 torsdag

Fagdag om store sammensatte funksjonsnedsettelser

Et kurs for deg som jobber med voksne pasienter med store sammensatte funksjonsnedsettelser.

22.03 onsdag

Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i HSØ

Vestre Viken er arrangør av konferansen «Pasientens helsetjeneste - sykepleierne er klare».

19.04 onsdag

Undervisningsseminar om psykoser

Åpent seminar om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i en bedringsprosess.

09.05 tirsdag

Utfordrende atferd - Forebygging og intervensjoner

Habiliteringssenteret inviterer helsepersonell og foresatte til kurs om forebygging og intervensjoner ved utfordrende atferd hos personer med autisme og/eller utviklingshemning.

12.06 mandag

Kunnskap for helse

FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser.

Se flere kommende arrangementer ()

Kurs for personer med bipolar lidelse

Som del av et helhetlig behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse og rus, tilbys kurs til personer med bipolar lidelse (fra 18 år). Målet med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse.

Redusert og riktig bruk av tvang - e-læringskurs

Hensikten med kurset er å gi god kjennskap til lov om psykisk helsevern og annet relevant lovverk som omhandler bruk av tvang. Kan brukes både til læring og som oppslagsverk.

Se flere faste arrangementer ()