Helsefaglig

Kurs og aktiviteter for helsepersonell

  • Redusert og riktig bruk av tvang - e-læringskurs

    Hensikten med kurset er å gi god kjennskap til lov om psykisk helsevern og annet relevant lovverk som omhandler bruk av tvang. Kan brukes både til læring og som oppslagsverk.

  • Helsepedagogikk i Vestre Viken

    Vil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?