Helsefaglig

Kurs og aktiviteter for helsepersonell

 • 29.11 onsdag
  Sårbehandling - Møteplassen

  SÅRnettverket inviterer til to halvdags seminar i diagnostisering og behandling av sår. Møteplassen er del 1 som først og fremst retter seg mot leger.

 • 30.11 torsdag
  Temamøte om migrasjon og helse, Drammen sykehus

  Vi inviterer til temamøte om likeverdige helsetjenester. Temaet dette møtet er legemiddelbehandling av diabetes og behov for informasjon hos innvandrerkvinner.

 • 06.12 onsdag
  Sårbehandling

  SÅRnettverket inviterer til to halvdags seminar i diagnostisering og behandling av sår. Undervisningen denne dagen retter seg først og fremst mot sykepleiere.