Helsefaglig

Kurs og aktiviteter for helsepersonell

 • 12.06 mandag
  Kunnskap for helse

  FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser.

 • 22.09 fredag
  Emnekurs i gastroenterologi

  Medisinske og Kirurgiske avdelinger ved Drammen sykehus og Bærum sykehus, i samarbeid med PKO inviterer til emnekurs om gastroenterologiske problemstillinger i allmennpraksis.

 • Redusert og riktig bruk av tvang - e-læringskurs

  Hensikten med kurset er å gi god kjennskap til lov om psykisk helsevern og annet relevant lovverk som omhandler bruk av tvang. Kan brukes både til læring og som oppslagsverk.

 • Kurs for personer med bipolar lidelse

  Som del av et helhetlig behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse og rus, tilbys kurs til personer med bipolar lidelse (fra 18 år). Målet med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse.