Helsefaglig

Kurs og aktiviteter for helsepersonell

19.04 onsdag

Kurs om psykisk utviklingshemning

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til kurs om psykisk utviklingshemning med fokus på hverdagsvansker og sårbarhet.

19.04 onsdag

Undervisningsseminar om psykoser

Åpent seminar om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i en bedringsprosess.

25.04 tirsdag
04.05 torsdag

Møteplassen Drammen

Tema er barne og ungdomsmedisin PKO i samarbeid med Barne og ungdomsavdelingen

09.05 tirsdag

Utfordrende atferd - Forebygging og intervensjoner

Habiliteringssenteret inviterer helsepersonell og foresatte til kurs om forebygging og intervensjoner ved utfordrende atferd hos personer med autisme og/eller utviklingshemning.

12.06 mandag

Kunnskap for helse

FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser.

22.09 fredag

Emnekurs i gastroenterologi

Emnekurs om Gastroenterologiske problemstillinger i allmennpraksis. Holmen fjordhotel fredag 22. og lørdag 23. september 2017.

Se flere kommende arrangementer ()

Kurs for personer med bipolar lidelse

Som del av et helhetlig behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse og rus, tilbys kurs til personer med bipolar lidelse (fra 18 år). Målet med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse.

Redusert og riktig bruk av tvang - e-læringskurs

Hensikten med kurset er å gi god kjennskap til lov om psykisk helsevern og annet relevant lovverk som omhandler bruk av tvang. Kan brukes både til læring og som oppslagsverk.

Se flere faste arrangementer ()