Avtaler med private

Helse Sør-Øst har avtaler med omlag 1 100 spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Disse står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.

​Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder.

Innen somatikk inngår:

 • Anestesiologi
 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin
 • Gynekologi
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Indremedisin
 • Kirurgi
 • Kirurgi/ortopedi/urologi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Øre-nese-hals
 • Øyesykdommer

Se oversikt over alle avtalespesialister på Helse Sør-Østs nettsider

Der får du lister som viser hvor spesialisten jobber, navn, adresse og telefonnummer.