Bildediagnostikk

​I Vestre Viken er det Avdeling for bildediagnostikk som utfører bildediagnostikk og bildeveiledet behandling på inneliggende og polikliniske pasienter henvist fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet i diagnostikk og pasientbehandling, god service og tilgjengelighet samt godt samarbeid med henvisende leger. Vi driver med forskning, fagutvikling og utdannelse av spesialister.

Ventetider

Presentert under er maksimal ventetid. Henvisningene gjennomgår en medisinskfaglig vurdering som kan redusere ventetiden. Sist oppdatert: Se nederst på siden.

Tips: Hvis du ser på denne nettsiden fra en mobiltelefon, hold mobilen i liggende posisjon for å få opp hele tabellen.

Bærum Drammen​ Kongsberg​ Ringerike​
Mammografi​-​9 uker​-​-
​Trippeldiagnostikk​-4 uker​​-​-
​CT-brysthulen (CT-thorax)14 uker30 uker4 uker12 uker
​CT-bukhulen (CT-abdomen)14 uker30 uker4 uker12 uker
​CT-hodet (CT-caput)14 uker30 uker4 uker​12 uker
​CT-nyrer/urinveier14 uker30 uker

4 uker

12 uker
​MR28 uker15 uker​-​16 uker
​Røntgen​1 uke*​1 uke *​1 uke*​6 uker
**(se under)
​Ultralyd​16 uker9 uker​6 uker16 uker

* Drop-in tilbud:
 Bærum sykehus | Drammen sykehus | Kongsberg sykehus | Ringerike sykehus | Hallingdal sjukestugu
** Det er for tiden ikke drop-in mulighet tilbud på Ringerike sykehus eller Hallingdal sjukestugu.

Henvisning

Henvisningsrutine

Innhold i henvisninger

Henvisningsstøtte

Undersøkelser - OversiktHelsebiblioteket: Radiologi og nukleærmedisin Kreft: Retningslinjer Ikke-traumatisk muskel/skjelett Henvisningshåndtering ultralyd collum/thyreoidea Utredning av dyp venetrombose (DVT) Traume av cervical columna - voksne Smittevern MRSA Pakkeforløp

Henvisningsskjema

Bestilling av bildediagnostikk - Papirhenvisning Sykehus/sjukestugu

Mobil røntgen

Informasjon om Mobil røntgen

Kontaktinformasjon

Avdeling for bildediagnostikk ledes av Jon Haakon Malmer-Høvik, og stedfortreder er Hilde Marit Rangsæter.

Kontakt våre seksjoner:

Bærum sykehus Drammen sykehus Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Hallingdal sjukestugu Brystdiagnostisk senter (BDS) Nukleærmedisin

Bildenytt