Henvisningsstøtte CT

Sykehus Ventetid
​Bærum ​8 uker
​Drammen ​24 uker
​Kongsberg ​​2 uker
​Ringerike ​12 uker

(oppdatert 21.10.2016)
Medisinskfaglig vurdering kan redusere ventetiden

Innhold i henvisning

Undersøkelse med kontrast

Kreatininsvar skal foreligge på undersøkelsestidspunktet:

  • Under 1 uke gammelt svar for pasienter i risikogruppen
  • Under 1 måned gammelt svar for øvrige pasienter

Øyeblikkelig hjelp - henvisning

  • Kun på medisinsk indikasjon
  • Angi hvor pasienten skal sendes etter at undersøkelsen er utført.

For kontakt med radiolog:

  • Bærum: 67 80 95 13
  • Drammen: 32 80 36 74
  • Kongsberg: 32 72 58 31 (kl. 08.00-15.30)
    Kveld/natt/helg: via Kongsberg sykehus akuttmottak.
  • Ringerike: 32 11 60 64 / 32 11 60 66

Ytterligere henvisningsstøtte og kontaktinformasjon