Forskningsprosjekter

Oversikt over pågående forskningsprosjekter i Vestre Viken per januar 2017:

Bærum sykehus

Prosjekttittel: GENAF

Prosjektleder: Arnljot Tveit
Utføres ved: Forskningsavdelingen
Prosjekttype/navn på stipendiat: Post-doc Ingrid Elisabeth Christophersen
Prosjektsammendrag/problemstilling: Undersøkelse av genetiske variasjoner hos unge atrieflimmerpasienter
Finansieringskilde: Flere
Prosjektstart: 2009
Prosjektavslutning: 2018
Eventuelle samarbeidspartnere: "Lund (S), RH CPH (DK), Mass. Gen., Boston, USA"

Prosjekttittel: BABLAF

Prosjektleder: Arnljot Tveit
Utføres ved: Forskningsavdelingen
Prosjekttype/navn på stipendiat: -
Prosjektsammendrag/problemstilling: Undersøkelse av biomarkører hos pasienter som skal til ablasjon mot atrieflimmer
Finansieringskilde: Egen avdeling
Prosjektstart: 
Prosjektavslutning: 2018
Eventuelle samarbeidspartnere: OUS

Prosjekttittel: ACE1950

Prosjektleder: Arnljot Tveit
Utføres ved: Forskningsavdelingen
Prosjekttype/navn på stipendiat: PhD stipendiater BS Trygve Berge og Håkon Ihle-Hansen
Prosjektsammendrag/problemstilling: Undersøkelse av alle 60-åringer i Asker og Bærum med tanke prediktorer for senere utvikling av atrieflimmer. Årlig oppfølging.
Finansieringskilde: Flere
Prosjektstart: 2011
Prosjektavslutning: 2050
Eventuelle samarbeidspartnere: Ahus, Lund (S), RH CPH (DK)

Prosjekttittel: CAST

Prosjektleder: Hege Ihle-Hansen
Utføres ved: Medisinsk avdeling
Prosjekttype/navn på stipendiat: PhD stipendiat BS Guri Hagberg
Prosjektsammendrag/problemstilling: Oppfølging av Hege Ihle-Hansens doktorgradsprosjekt
Finansieringskilde: VV
Prosjektstart: 2013
Prosjektavslutning: 2018
Eventuelle samarbeidspartnere: 

Prosjekttittel: Syndesmose 2010

Prosjektleder: Mette Andersen
Utføres ved: Ortopedisk avdeling
Prosjekttype/navn på stipendiat: PhD stipendiat BS Mette Andersen
Prosjektsammendrag/problemstilling: Tightrope eller skruefiksasjon ved akutt syndesmoseskade.
Finansieringskilde: Egen avdeling/VV
Prosjektstart: 2010
Prosjektavslutning: 2017
Eventuelle samarbeidspartnere: OUS

Prosjekttittel: Syndesmose 2016

Prosjektleder: Benedikte Ræder
Utføres ved: Ortopedisk avdeling
Prosjekttype/navn på stipendiat: PhD kandidat BS ORT Benedikte Ræder
Prosjektsammendrag/problemstilling: Suturendobutton eller trikortikal skruefiksasjon ved akutt tibiofibular syndesmoseskade. En prospektiv randomisert studie.
Finansieringskilde: egen avdeling pluss OUS og SØ – 2016- 2021
Prosjektstart: 2016
Prosjektavslutning: 2021
Eventuelle samarbeidspartnere: OUS, SØ

Prosjekttittel: Fenylefrin versus kompresjonsbandasjering av underekstremitetene under elektiv sectio

Prosjektleder: Ulrich Spreng AIO og Jana Kuhn AIO
Utføres ved: AIO
Prosjekttype/navn på stipendiat: PhD stipendiat BS Jana Kuhn
Prosjektsammendrag/problemstilling: "Undersøker effekt av profylaktisk fenylefrin versus
kompresjonsbandasjering av underekstremitetene på hemodynamikk hos kvinner under elektiv sectio i spinalanestesi"
Finansieringskilde: HSØ, egen avdeling
Prosjektstart: 2009
Prosjektavslutning: 2025
Eventuelle samarbeidspartnere: 

Prosjekttittel: RATAF II

Prosjektleder: Sara Ulimoen
Utføres ved: Forskningsavdelingen
Prosjekttype/navn på stipendiat: PhD stipendiat BS Katrine Enge
Prosjektsammendrag/problemstilling: Oppfølging etter RATAF 1. Undersøker effekten av to forskjellige medikamenter på frekvenskontroll ved permanent atrieflimmer.
Finansieringskilde: HSØ
Prosjektstart: 2016
Prosjektavslutning: 2025
Eventuelle samarbeidspartnere: Lund, (S)

Prosjekttittel: HIPFRAC - Bedring etter hoftebrudd

Prosjektleder: Kristi Heiberg
Utføres ved: Forskningsavdelingen
Prosjekttype/navn på stipendiat: Postdoc Vigdis Bruun-Olsen og Kristi Heiberg
Prosjektsammendrag/problemstilling: Kvantitativ del: Undersøke effekt av økt fysisk aktivitet under korttidsopphold på sykehjem. Kvalitativ del: Intervjuundersøkelse etter gjenomgått hoftebrudd.
Finansieringskilde: Vestre Viken
Prosjektstart: 2016
Prosjektavslutning: 
Eventuelle samarbeidspartnere: Sykehjem i Bærum kommune

Prosjekttittel: Blokkade for smertebehandling etter bukplastikk

Prosjektleder: Thor W. Bjelland
Utføres ved: AIO
Prosjekttype/navn på stipendiat: -
Prosjektsammendrag/problemstilling: Randomisert, placebokontrollert studie av quadratus lumborum (QL) block mot smerter ved postbariatrisk kirurgi.
Finansieringskilde: Vestre Viken
Prosjektstart: 2016
Prosjektavslutning: 28.02.2018
Eventuelle samarbeidspartnere: 

Prosjekttittel: Regional Atrial Fibrillation Research Network - afib.no

Prosjektleder: Arnljot Tveit (PI), Ingrid E. Christophersen (Co-PI)
Utføres ved: Forskningsavdelingen
Prosjekttype/navn på stipendiat: Forskningsprosjekt, regionalt nettverk
Prosjektsammendrag/problemstilling: Regionalt/nasjonalt forskningsnettverk innen atrieflimmer. Hensikten med nettverket er å øke samarbeidet om forskning på atrieflimmer, og bidra til flere og bedre forsknignsprosjekter.
Finansieringskilde: HSØ
Prosjektstart: 2017
Prosjektavslutning: 
Eventuelle samarbeidspartnere: Flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Drammen sykehus

Innhold kommer

Kongsberg sykehus

Innhold kommer

Ringerike sykehus

Innhold kommer

Klinikk for medisinsk diagnostikk

Innhold kommer

Klinikk for psykisk helse og rus

Innhold kommer

Andre tilknytninger

Innhold kommer