Selvforstyrrelser (SF) hos ungdom i psykoserisiko – karakteristika og forløp

Nyere studier av voksne pasienter tyder på at særegne forstyrrelser av identiteten , selvforstyrrelser (SF) kan være en forløper for psykoselidelser, spesielt schizofreni. Målet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om SF hos ungdom. Prosjektet vil utforske hvordan ungdom i risiko for alvorlig psykisk lidelse opplever og beskriver SF gjennom kliniske intervju, men også kontinuerlig i sin hverdag. Stabiliteten av SF samt kontekstuelle forhold (sosialt, emosjonelt, diverse handlinger) blir undersøkt over tid via en egen app.

Utførende enhet

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus.

Prosjektet inngår som en del av ph.d.-utdanningen til Lise Baklund, ved Medisinsk fakultet hos Universitetet i Oslo (UiO).

Prosjektstart og -slutt

Prosjektstart: 01. januar 2017.
Prosjektslutt: 31. desember 2020.

Prosjektledelse og kontaktinformasjon

Lise Baklund

Prosjektleder
lise.baklund@vestreviken.no

Samarbeidspartnere

Paul Møller

Forskningssjef i Psykisk helse og rus (PHR)
Hovedveileder

Jan Ivar Røssberg

Professor
Biveileder
Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO)

Eksterne samarbeidspartnere

Inez Myin-Germeys

Professor
Universitetet i Leuven, Belgia

Barnaby Nelson

Professor II
The National Centre of Excellence in Youth Mental Health
The University of Melbourne, Victoria, Australia.

Finansiering

Forskningsprosjektet har ekstern finansiering med midler fra ExtraStiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Fant du det du lette etter?